Lid worden

Zwanenbalg aardgasvrij 1

Op 14 februari was er een informatieavond voor de bewoners van Zwanenbalg over het aardgasvrij maken van deze buurt. Vanwege het belang van het onderwerp voor alle inwoners van Julianadorp publiceren wij hierbij het verslag van deze avond:

Verslag informatieavond Zwanenbalg                          14 februari 2023

Op dinsdag 14 februari organiseerde de gemeente een eerste informatieavond voor de inwoners van Zwanenbalg over het aardgasvrij maken van deze buurt. Het doel was vooral met elkaar in gesprek te  gaan over welke mogelijkheden er zijn om dat voor elkaar te krijgen en wat het betekent voor Zwanenbalg. Hiervoor was grote belangstelling. Bijna 100 inwoners waren aanwezig op deze avond in MFC ’t Dorpshuis.

Wethouder Tessa Augustijn heette de bewoners welkom. Aansluitend daarop volgde een presentatie van projectleider Annemarieke Loth. Daarin schetste zij een algemeen beeld over de warmtetransitie in de gemeente Den Helder, welke stappen er nodig zijn en de mogelijkheden voor Zwanenbalg.

De boodschap die we wilden overbrengen was dat het uitvoeringsplan samen met de bewoners en andere belanghebbenden uitgewerkt wordt.  En dat daarin nu nog alle ruimte is om naar andere technieken te kijken. Uiteindelijk is de keuze voor een bepaalde techniek aan de bewoners. De enige keuze die (op den duur) wegvalt, is de keuze om op aardgas te blijven koken en verwarmen.

Deze presentatie riep veel vragen op. Zo waren er vragen waarom Zwanenbalg als eerste binnen de gemeente Den Helder van het gas af gaat en waarom de mogelijkheden voor Zwanenbalg beperkt blijven tot elektrische oplossingen. Ook waren er vragen over wie de kosten gaat  dragen en wat de gemeente doet om de kosten te verminderen. Deze en andere vragen werden op de avond gesteld en zijn ook na afloop per mail naar de gemeente verstuurd.

Tijdens de informatieavond wilde de projectleider duidelijk maken dat we aan het begin staan van de warmtetransitie. Om een volgende stap te kunnen maken, hebben gemeente en inwoners elkaar nodig.  Om die reden werd tijdens de avond ook een oproep gedaan aan de bewoners om zich aan te melden voor de nog op te starten werkgroep. Verschillende inwoners hebben op de avond aangegeven dat ze in de werkgroep willen en ook per mail kwam een aantal aanmeldingen. De werkgroep heeft als doel de verschillende alternatieven voor warmte te onderzoeken en uiteindelijk te komen tot een breed gedragen uitvoeringsplan voor Zwanenbalg. In april /mei wordt een eerste overleg met de werkgroep gepland. Na iedere bijeenkomst van de werkgroep zal een verslag met alle inwoners van Zwanenbalg worden gedeeld. De werkgroep gaat bepalen hoe dit gebeurt. Heeft u interesse om deel te nemen aan de werkgroep?  Aanmelden kan bij Paul Kok: pa.kok@denhelder.nl.

Ook heeft de gemeente veel extra vragen ontvangen na de informatieavond. De gemeente kon niet alle vragen direct beantwoorden. Maar er wordt aan gewerkt om alle gestelde vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, nader bericht volgt.

Deze informatieavond heeft veel losgemaakt bij de aanwezigen. Het doel van de informatieavond was vooral informatie geven, vragen beantwoorden, ideeën uitwisselen en samen nadenken over vervolgstappen. Maar bij velen van u is dat niet zo overgekomen. Wij vinden dat heel vervelend en gaan dit de volgende keer beter aanpakken.


Hier leest u de Transitie Visie Warmte van de gemeente Den Helder:

Transitie Visie Warmte

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op