Lid worden

Speerpunten en jaarplan

Speerpunten en jaarplan

De BVJ stelt jaarlijks een jaarplan op waarbij aandacht wordt gegeven aan meerdere speerpunten cq doelstellingen voor het dorp. Deze speerpunten en ook de uitvoering van het jaarplan worden jaarlijks geëvalueerd. De begroting voor financiering wordt afgeleid van het jaarplan.

Speerpunten:

 1. Een groter en breder aanbod van activiteiten voorndorper jongeren in de leeftijd 10 t/m 14 jaar
 2. Integraal oplossen van problematiek in straten/wijken (“bloemkoolwijken”)
 3. Optimalisatie van het dorpshart; realisatie van een sfeervolle verblijfsruimte
 4. Verkeersbeleid
  • Een weginrichting die verkeersveiligheid afdwingt
  • Geluidszonering volgt de adviesnormen
  • Directe aanpak verkeersonveilige plekken
  • Verbeteren kwaliteit fiets- en wandelpaden
  • Beheersing van verkeersstromen in het dorpshart
 5. Groenbeleid
  • Transparante groenadministratie (waar verdwijnen bomen en waar komen die terug)
  • Handhaving op kapvergunningen
  • Handhaving op kwaliteit en kwantiteit van openbare groene ruimte
 6. Onderwijs
  • Uitbreiden onderwijsaanbod in Julianadorp voor scholieren t/m 18 jaar
 7. Winkelbeleid
  • Winkelruimte passend bij bewoners en toeristen
 8. Vestigingsbeleid
  • Geen toeristen en arbeidsmigranten in woonwijken
 9. Financieel beleid
  • Budgetverdeling op beleidsterreinen in overeenstemming met het aantal bewoners
 10. Openbaarvervoer
  • Betere bereikbaarheid van voorzieningen voor dorpers zonder eigen vervoer
 11. Ruimtelijke ordening
  • Streven naar evenwichtige verhouding tussen bewoners/toeristen, bebouwing/open ruimte/park/bloembollen, verkeer/verbindingen, groen/grijs, fiets/auto etc.

 

Jaarplan 2023:

A)  Pleiten voor beleidsverandering en afdwingen van de uitvoering bestaand beleid:

 • Gemeentelijk proces
  • Verbeteren van transparantie (processen en communicatie)
  • Verbeteren van de samenwerking met de BVJ
  • Verbeteren van participatie van bewoners
  • Verbeteren informatievoorziening ontwikkelingen in Julianadorp
 • Groenbeleid
  • Stoppen kaalslag van het groen in ’s Heerenloo/’t Laar
  • Pleiten voor veranderdoelstellingen op groenbeleid
 • Verkeersbeleid
  • Informeren geluidszonering Zuiderhaaks, Willem Alexanderhof
  • Dorpshart
  • Passende maatregelen bij verkeeroverlast Schoolweg

B)  Onderzoeken doorstart Belbus Julianadorp

C)  Activiteiten

 • Burendagactiviteit of andere activiteit t.b.v. verbeteren van sociale cohesie
 • Ledenwerving in winkelcentra, tijdens dorperdag of markt

D)  Informeren dorpsbewoners met de Actief en social media

 • Uitgave Actief: 5 keer

E)  Ondersteunen/faciliteren van nieuwe initiatieven vanuit bewoners (groepen)

F)  Signaleren en reageren als bewonersbelangen in het geding zijn

G)  Samenwerken

 • Gemeente (ambtelijk, bestuurlijk, politiek)
 • Wijkplatform (inbrengen onderwerpen thema avond)
 • Belangenvereniging Zwanenbalg (BVZ)
 • ONS
 • Werkgroepen BVJ:
  • Groen en Natuur
  • Belbus Julianadorp
  • Energietransitie io
  • Monumenten Julianadorp io