Lid worden

Fietspad Zuidwal richting Zwanenbalg

In samenwerking met de gemeente Den Helder en de Fietsersbond heeft de BVJ meegedacht over het traject van het vrij liggende fietspad langs de Zuidwal (vanaf de kruising Vogelzand/Wierbalg aansluitend op het bruggetje bij Wierbalg /Zwanenbalg). 

Op de volgende tekeningen ziet u hoe het fietspad komt te lopen: 

Bij fase 1 is de aansluiting op het reeds gerealiseerde fietspad. Hierbij zal de route ongeveer gelijklopen aan het huidige hondenuitlaat paadje.

Bij fase 2 wordt duidelijk hoe de kruising van Wierbalg/Kruiszwin vorm zal krijgen. 

Bij fase 3 is de aansluiting te zien op de tweede kruising van Wierbalg nabij het viaduct. 

Bij fase 4 is het laatste gedeelte te zien tot aan de aansluiting op het bestaande fietspad nabij het bruggetje van Wierbalg, welke ook het hondenuitlaat pad volgt. Dit deel is het eenvoudigste omdat hier geen bomen hoeven te worden omzeild.  

Belangrijk detail is de wens alle werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren. Maar dit is wel afhankelijk van de beschikbare financiën c.q. subsidies. In ieder geval wil men het verwezenlijken van het eigenlijke fietspad als prioriteit stellen. 

Mocht u op- of aanmerkingen hebben of heeft u nog vragen inzake de aanleg van het fietspad dan kunt u deze via de mail stellen aan de BVJ. Mailt u dan naar secretaris@debvj.nl. 

 

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op