Belangen Vereniging Julianadorp

Het doel van de BVJ is het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van Julianadorpers. Dat doen we door ons te richten op:

  • het verbeteren van de leefomgeving zoals infrastructuur, voorzieningenniveau, openbare ruimte, verkeersveiligheid enz.;
  • het bevorderen van de betrokkenheid van inwoners bij de vormgeving en inrichting van hun leefomgeving;
  • het ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven wanneer zij in hun woonomgeving tegen zaken aanlopen die hun woongenot verstoren;
  • het onderhouden van intensief contact met de gemeente. Door als constructieve gesprekspartner op te treden kunnen we signalen uit het dorp snel overbrengen bij het gemeentebestuur. De BVJ probeert zo vroeg mogelijk betrokken te zijn bij ontwikkelingen die het dorp raken.

BVJ stuurt Gemeente brief over Gemeentehuis

De BVJ heeft een brief naar de Gemeente gestuurd waarin zij pleit voor een, vanuit het dorp, beter bereikbare locatie. Als dat er niet in zit dan een dorpsservicepunt /gemeentelijk loket op het dorp zodat zaken als melding Burgerlijke Stand, aanvragen paspoorten en rijbewijzen, verklaringen omtrent gedrag (VOG), enz. op het dorp kunnen worden geregeld.

Lees meer

Enquête Huisvesting Seizoensarbeiders

De provincie Noord-Holland voert samen met de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder een onderzoek uit naar geschikte locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers ook in onze omgeving. De BVJ raad dorpers aan de enquête in te vullen en daarmee bij te dragen in de oplossing.

Lees meer

Bestuurswisseling BVJ

Als gevolg van persoonlijke afwegingen heeft onze voorzitter, André Holman, per 2021 zijn bestuursfunctie neergelegd. Wij betreuren dit als bestuur maar respecteren zijn beslissing. De voorzittersrol wordt voorlopig ingevuld door Rob Schilder. Bij de BVJ hebben zich... Lees meer

Nieuwe actief

Bijgevoegd de link naar de nieuwe actief. Actief 2.0 december 2020 memo ALV Delen... Lees meer

Dorpsgids 2021

Dorpsgids 2021 Akse Media is weer gestart met het actualiseren van de redactionele adressen voor het aankomende Dorpsmagazine Julianadorp. Mocht u nog geen vermelding hebben in het Dorpsmagazine en u wil dit wel, dan kunt u dit op de volgende manieren doorgeven aan... Lees meer

Presentatie uitvoeringsplan J,Dorp

Woensdag 02 december om 19:30 uur wordt er een presentatie gehouden over het uitvoeringsplan Julianadorp. In de presentatie wordt aan dacht geschonken aan de ontwikkelingen voor J,Dorp. De vergadering en presentatie zijn live te volgen via internet... Lees meer

Communicatie is echt jouw ding? Dan zoeken wij jou.

De BVJ is op zoek naar een communicatiekracht die helpt om de BVJ actief te houden op social media.  Binnen het huidige bestuur is onvoldoende kennis en tijd om dit te doen en daarom zoeken we jou. Wat ga je doen? Eens per maand ben je aanwezig bij de... Lees meer

Periodiek overleg met wethouder Heleen Keur

In het periodieke gesprek met wethouder Heleen Keur en gebiedsmanager Esther vd Plaat is gesproken over de navolgende onderwerpen: Geluidsoverlast Breewijd/Zuiderhaaks Wat kunnen we de bewoners vertellen over de toezegging van het meten van de overlast. Eerst volgend... Lees meer

Onderzoek verkeerssituatie

Wethouder wil onafhankelijk onderzoek naar verkeerssituatie op en rond Schoolweg in Julianadorp De smalle toegangsbrug tussen de Schoolweg en het parkeerterrein van De Riepel levert regelmatig tot gevaarlijke situaties op. © Archieffoto George Stoekenbroek Wethouder... Lees meer

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
word lid