Lid worden

Belangenvereniging julianadorp

Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van Julianadorpers

De BVJ is er voor de bewoners van Julianadorp om hen te faciliteren bij het verbeteren van hun leef- en woonklimaat. Daarbij wil de BVJ een aanspreekpunt zijn voor de gemeente of andere initiatiefnemers als het gaat om bewonersbelangen/leef- en woonklimaat en zal de BVJ alert zijn, met hulp van bewoners, om te reageren als bewonersbelangen/leef- en woonklimaat in het geding zijn.