Welkom bij de Belangenvereniging Julianadorp

Foto’s beschikbaar gesteld door “www.Julianadorp-Parelvandekop.com”

Noorderhaaks Breewijd

In nieuwe verkeerssituatie Julianadorp wordt Langevliet ontzien, maar rijden er 2600 auto’s per dag meer over de Breewijd Op de Langevliet zijn drempels aangebracht om de snelheid van auto’s terug te brengen. © Archieffoto Casper Duin 29/08/2019 om 15:51 JULIANADORP... Lees meer

Omgevingsvisie Julianadorp

Op maandag avond 02 september om 1930 uur wordt de omgevingsvisie Julianadorp besproken in de commissie stadsontwikkeling en- beheer. U bent van harte welkom.... Lees meer

Bezwaarschrift nieuwbouw LIDL

De BVJ heeft een bezwaarschrift in gediend tegen de voorgenomen verbouwingsplannen van de LIDL aan de Schoolweg. Inmiddels is het bezwaar in behandeling en hopen binnenkort onze bezwaren te kunnen toelichten aan de commissie.   Delen... Lees meer

Afgeven vergunningen huisvesting seizoenarbeiders.

De BVJ is verbaasd over de wijze waarop eventuele vergunningen worden afgegeven voor de huisvesting van seizoenarbeiders in de wijk kruiszwin. Samen het CDA zijn hierover kritische vragen gesteld aan het college. Bijgevoegd de vragen die zijn gesteld. Schriftelijke... Lees meer

Enquête: Evaluatie buslijnen regio Julianadorp

Sinds juli 2018 houdt het busvervoer de gemoederen van veel bewoners uit Julianadorp aardig bezig. Deze bezorgdheid bereikte ook de Belangen Vereniging van Julianadorp. Door betrokken leden is een werkgroep gevormd die een enquête over het busvervoer heeft opgesteld.... Lees meer

Plan voor multifunctioneel terrein in Julianadorp

Bundeling van evenementen en clubs in dorp Bewonersorganisatie O.N.S. (Ontspanning, Natuur, Sport) onderzoekt de mogelijkheden om in de toekomst een multifunctioneel terrein voor evenementen en sportclubs in Julianadorp te realiseren. Vertrekpunt voor het initiatief... Lees meer

Nieuwe poging glasvezelnetwerk

De komende weken wordt er een tweede poging gedaan om voldoende abonnees te werven om een glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen in het buitengebied van Den Helder en Julianadorp. Een eerdere poging strandde dit jaar, omdat het aanbod niet bleek te passen bij de wensen... Lees meer

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
word lid