Belangen Vereniging Julianadorp

Het doel van de BVJ is het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van Julianadorpers. Dat doen we door ons te richten op:

  • het verbeteren van de leefomgeving zoals infrastructuur, voorzieningenniveau, openbare ruimte, verkeersveiligheid enz.;
  • het bevorderen van de betrokkenheid van inwoners bij de vormgeving en inrichting van hun leefomgeving;
  • het ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven wanneer zij in hun woonomgeving tegen zaken aanlopen die hun woongenot verstoren;
  • het onderhouden van intensief contact met de gemeente. Door als constructieve gesprekspartner op te treden kunnen we signalen uit het dorp snel overbrengen bij het gemeentebestuur. De BVJ probeert zo vroeg mogelijk betrokken te zijn bij ontwikkelingen die het dorp raken.

Zienswijze BVJ omgevingsvergunning gemeentehuis

Hieronder de zienswijze van de BVJ op de omgevingsvergunning voor het gemeentehuis: 8 mei 2021 Op verzoek van de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersbelangenvereniging Julianadorp/ BVJ geven wij hierbij een reactie op de inhoud van deze voorgenomen af te [...]

BVJ stuurt gemeente brief over gemeentehuis

Van meerdere kanten en diverse BVJ-leden bereiken ons geluiden waarin zorgen worden geuit over de ontwikkelingen rondom het gemeentehuis. Dit is voor het BVJ-bestuur aanleiding om de volgende brief te sturen naar het College van Burgemeester en Wethouders en [...]

Enquête Huisvesting Seizoensarbeiders

De provincie Noord-Holland voert samen met de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder een onderzoek uit naar geschikte locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers ook in onze omgeving. De BVJ raad dorpers aan de enquête in te vullen en daarmee bij te dragen in de oplossing.

Bestuurswisseling BVJ

Als gevolg van persoonlijke afwegingen heeft onze voorzitter, André Holman, per 2021 zijn bestuursfunctie neergelegd. Wij betreuren dit als bestuur maar respecteren zijn beslissing. De voorzittersrol wordt voorlopig ingevuld door Rob Schilder. Bij de BVJ hebben zich ook nieuwe [...]

Prettige feestdagen en een gezond 2021

Ook in 2021 blijft de BVJ zich inzetten voor uw belangen.

Nieuwe actief

Bijgevoegd de link naar de nieuwe actief. Actief 2.0 december 2020 memo ALV

Dorpsgids 2021

Dorpsgids 2021 Akse Media is weer gestart met het actualiseren van de redactionele adressen voor het aankomende Dorpsmagazine Julianadorp. Mocht u nog geen vermelding hebben in het Dorpsmagazine en u wil dit wel, dan kunt u dit op de [...]

Presentatie uitvoeringsplan J,Dorp

Woensdag 02 december om 19:30 uur wordt er een presentatie gehouden over het uitvoeringsplan Julianadorp. In de presentatie wordt aan dacht geschonken aan de ontwikkelingen voor J,Dorp. De vergadering en presentatie zijn live te volgen via internet www.gemeenteraad.denhelder.nl Bijgevoegd [...]

Communicatie is echt jouw ding? Dan zoeken wij jou.

De BVJ is op zoek naar een communicatiekracht die helpt om de BVJ actief te houden op social media.  Binnen het huidige bestuur is onvoldoende kennis en tijd om dit te doen en daarom zoeken we jou.

Periodiek overleg met wethouder Heleen Keur

In het periodieke gesprek met wethouder Heleen Keur en gebiedsmanager Esther vd Plaat is gesproken over de navolgende onderwerpen: Geluidsoverlast Breewijd/Zuiderhaaks Wat kunnen we de bewoners vertellen over de toezegging van het meten van de overlast. Eerst volgend overleg [...]

Contact met de BVJ

Voor algemene vragen mail naar info@debvj.nl. Wil je lid worden? Mail dan naar penningmeester@debvj.nl.

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
Word lid