Welkom bij de Belangenvereniging Julianadorp

Foto’s beschikbaar gesteld door “www.Julianadorp-Parelvandekop.com”

Agenda algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op dinsdag 21 maart 2017 in de kantine van JVC, Weth.de Boerstraat 4 in Julianadorp. Aanvang 19.30 uur. De agenda luidt als volgt: opening mededelingen verslag Algemene... Lees meer

Uitnodiging algemene leden vergadering 21 maart

Dinsdag 21 maart a.s. houdt de BelangenVereniging Julianadorp / BVJ haar jaarlijkse ledenvergadering. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de JVC-kantine, Wethouder de Boerstraat 4 in Julianadorp. Tijdens deze Ledenvergadering treedt Jos Alberink na... Lees meer

Algemene ledenvergadering 21 maart JVC Kantine

Met genoegen kijkt het bestuur van de BVJ terug op de start van de viering van 25 jaar BVJ.Op zaterdagmiddag 21 januari jl. waren maar liefst ongeveer 100 personen aanwezig bij de Jubileumreceptie in MFC ’t Dorpshuis. Hier werden in een informele sfeer veel... Lees meer

Grijze bak minder vaak, plastic vaker ingezameld

Den Helder – De wijze van afvalinzameling gaat binnenkort weer veranderen, zo werd dinsdagavond duidelijk middels een presentatie tijdens de bijeenkomst van het Wijkplatform Julianadorp. De grijze bak wordt straks minder vaak geleegd, maar het plastic vaker opgehaald.... Lees meer

25 jaar BVJ

JULIANADORP – Invloed op de aanleg van de Noorderhaaks, acties rondom de plaatsing van windmolens, aandringen op de aanpak rondom de verkeerssituatie aan de Schoolweg en het opknappen van het Speel- en Avonturenpark. Het zijn zo een paar grepen uit de acties... Lees meer

Aanpak Jongeren Interventie Team werkt

Den Helder – Vanwege overlast van jongeren in Julianadorp is in 2015 een proef gestart om hier tegen op te treden. Hiervoor werd het Jongeren Interventie Team opgericht. Deze proef leverde goede resultaten op en werd daarom voortgezet in 2016. En wat bleek? De aanpak... Lees meer

Nieuwe wijze van afvalinzameling

Inleiding: Tegen de achtergrond van internationale afspraken rond CO2-reductie, is het rijksbeleid er op gericht dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval wordt gescheiden en hergebruikt. Dit betekent dat elke inwoner maximaal 100 kilo restafval per jaar mag... Lees meer

JULIANADORP IN BEWEGING

Julianadorp krijgt een nieuw sportaanbod voor 65+ers onder de noemer ‘Julianadorp in Beweging’. Doel hiervan is fittere en gezondere ‘dorpers’. Met beweegprogramma’s op maat hopen de organisatoren dat de 65+ers in Julianadorp in beweging komen en vooral ook... Lees meer

Actuele stand van zaken project Noorderhaaks.

JULIANADORP – Halverwege 2018 wil de gemeente de nieuwe doorgaande verbinding Noorderhaaks in Julianadorp opgeleverd hebben. Dat maakt het college bekend in een raadsinformatiebrief. Alle benodigde grond is inmiddels verworven. Noorderhaaks moet het doorgaande... Lees meer

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt een GRATIS Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp.
word lid

Poll