Welkom bij de Belangenvereniging Julianadorp

Foto’s beschikbaar gesteld door “www.Julianadorp-Parelvandekop.com”

Hoe ziet prettig leven in Julianadorp er uit in 2040?

Een oproep aan inwoners van Julianadorp voor tweede bijeenkomst: Denk & werk mee in J150! Met de tweede bijeenkomst worden diverse thema’s uitgediept die uit de vorige bijeenkomst naar voren zijn gekomen. Dit keer komen een aantal experts die met een korte... Lees meer

Financiële toezegging ontwerpfase Loopuytpark

De presentatie over het project Loopuytpark is goed verlopen. De presentatie werd gehouden voor de commissie stadsontwikkeling en beheer. De gehele commissie is positief over het proces en ziet de mogelijkheden voor uitvoering. Uiteraard moet de gemeenteraad keuzes... Lees meer

Julianadorper is trots en kritisch

Ze zijn geen geboren mopperaars, de inwoners van Julianadorp. Wie ze vraagt naar het reilen en zeilen van hun dorp stuit op tevredenheid, maar met het oog op de toekomst zijn er ook zorgen. ,,Met de aanleg van Noorderhaaks krijgen we een doorgaande weg dwars door het... Lees meer

Werk aan Noorderhaaks ligt niet stil

Julianadorp – “Op het oog lijkt het alsof het project stil ligt, echter wordt er nog volop aan het project gewerkt, met als doel de realisering van het totale project in 2018.” Aldus het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Daarin... Lees meer

Enquête: Voorzieningen voor jongeren op het dorp

  Middels dit formulier kunt je aangeven wat je vindt van bestaande voorzieningen voor jongeren en welke veranderingen wenselijk zijn. Klik dan hier.   Vul het online formulier in: Enquête BVJ : Jongeren Delen... Lees meer

Extra geld voor busvervoer (lijn 30 en 652) in de regio

Op initiatief van Provinciale Staten maakt de provincie Noord-Holland ruim drie miljoen euro extra vrij om de komende tien jaar te investeren in het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord. Met dat geld worden extra ritten toegevoegd aan het nieuwe vervoersplan in het... Lees meer

Enquête formulier herinrichting Loopuytpark

  Middels dit formulier kunt u reageren op suggesties/ideeën die al door dorpers zijn gedaan en uw eigen wensen kenbaar maken voor de herinrichting van het Loopuytpark. Heeft u moeite met het online invullen? Klik dan hier.   Vul het online formulier in:... Lees meer

Proces omgevingsvisie Julianadorp

RI_ Proces omgevingsvisie Julianadorp Aan de leden van de Gemeenteraad Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het proces rondom de omgevingsvisie voor Julianadorp. Achtergrond In oktober vorig jaar heeft u ons via een motie opgeroepen om in 2018 te komen... Lees meer

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt een GRATIS Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp.
word lid