Lid worden

Wijkplatform

Wijkplatform

Wat is het Wijkplatform of eigenlijk het Dorpsplatform?

Teneinde de lijnen tussen de inwoners en het gemeentelijke apparaat (politiek en ambtelijk) en andere organisaties zo kort mogelijk te maken, is in het kader van wijkgericht werken het wijkplatform Julianadorp opgericht. In dit platform zijn zo veel mogelijk organisaties in Julianadorp en belangengroepen van de Julianadorper bevolking vertegenwoordigd (bron site wijkplatform Julianadorp).

Hoe verhouden wijkplatform en BVJ zich?

De BVJ wordt vaak gevraagd wat het verschil is tussen de BVJ en het wijkplatform. De doelstelling van de BVJ vindt je hier. Het wijkplatform organiseert ontmoetingen van bewoners, bedrijven, verenigingen, gemeente en overige organisaties met het doel verbinding te zoeken betreffende allerlei onderwerpen die spelen op het dorp. Het idee is dat organisaties het wijkplatform benaderen om onderwerpen met impact op het dorp ter sprake te brengen, beelden te delen, betrokkenheid te verkrijgen en/of te streven naar samenwerking. De BVJ brengt in voorkomende gevallen specifieke zaken in die bij bewoners vandaan komen en/of die bewoners aangaan.

Uitdaging wijkplatform

De uitdaging van het wijkplatform is alle organisaties en ook bewoners betrokken te krijgen en te houden bij haar functie omdat over bijkomende ‘verantwoordelijkheden’ geen afspraken zijn gemaakt. Organisaties brengen in de praktijk zelden onderwerpen in en daarom is een aanjaagteam ingesteld om dit bij organisaties los te weken. Het aanjaagteam is daarmee verantwoordelijk voor de agenda. Het bestuur van het wijkplatform (ook onderdeel van het aanjaagteam) is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten. De gemeente draagt de kosten.