Lid worden

Wijkplatform

Wijkplatform

Wat is het Wijkplatform of eigenlijk het Dorpsplatform?

Het wijkplatform organiseert ontmoetingen voor bewoners, bedrijven, verenigingen, gemeente en overige organisaties met het doel verbinding te zoeken betreffende allerlei onderwerpen die spelen op het dorp. Men kan het wijkplatform benaderen om onderwerpen met impact op het dorp ter sprake te brengen, betrokkenheid te verkrijgen en/of te streven naar samenwerking.

Binnen deze samenwerking maakt de BVJ deel uit van de agendacommissie van het Wijkplatform en maken we gebruik van elkaars kennis en netwerk. (bron site wijkplatform Julianadorp).

Hoe verhouden wijkplatform en BVJ zich?

De BVJ en Het Wijkplatform werken nauw samen en maken gebruik van elkaars kennis en netwerk in lijn met hun doelstelling.
De BVJ brengt specifiek die onderwerpen in die niet alleen bewonersbelangen raken en waar een breder forum bij benodigd is. Omgekeerd kunnen onderwerpen ingebracht bij het Wijkplatform eventueel verder opgepakt en uitgediept worden door de BVJ.
De BVJ maakt daartoe deel uit van de agendacommissie van het Wijkplatform.

Uiteindelijk dienen wij samen hetzelfde belang en hopen wij door onze inzet de woonomgeving van de inwoners van Julianadorp prettiger en veiliger te maken.

Uitdaging wijkplatform

De uitdaging van het wijkplatform is alle organisaties en ook bewoners betrokken te krijgen en te houden bij haar functie omdat over bijkomende ‘verantwoordelijkheden’ geen afspraken zijn gemaakt. Organisaties brengen in de praktijk zelden onderwerpen in en daarom is een aanjaagteam ingesteld om dit bij organisaties los te weken. Het aanjaagteam is daarmee verantwoordelijk voor de agenda. Het bestuur van het wijkplatform (ook onderdeel van het aanjaagteam) is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten. De gemeente draagt de kosten.