Lid worden

Statuten

Statuten

Statutenwijziging BVJ naar aanleiding van WBTR

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuursleden stelt de wet eisen aan de organisatie. De wet gaat over de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden, procedures bij grote uitgaven of investeringen, regels omtrent belangenverstrengeling, financieel beleid en goedkeuring van uitgaven. Meedoen zorgt voor minder gedoe in de vereniging, bestuursleden worden behoed voor persoonlijke aansprakelijkheid en nieuwe bestuursleden gaan zien/ervaren dat zaken goed op orde zijn. 

Tevens heeft het bestuur een aantal zaken gewijzigd die niet in overeenstemming zijn met het huidige functioneren van het bestuur. Zo vergadert het bestuur digitaal en papierloos waardoor notulen niet meer worden ondertekend. Hiernaast is gewijzigd dat de vereniging ook ereleden kent. 

De BVJ heeft in 2021 de stappen in gang gezet om aan de wet te voldoen. Voor het aanpassen van de statuten mogen verenigingen wat meer tijd nemen. De statuten zijn door de Notarissencombinatie aangepast en zijn nu ruim voor de ALV met de leden gedeeld. Tijdens de ALV in juni wordt de statutenwijziging door de leden vastgesteld. U kunt in onderstaande documenten de oude en nieuwe statuten bestuderen. Bent u lid van de BVJ en heeft u bezwaren betreffende specifieke wijzigingen dan wordt u verzocht dit, met onderbouwing, via e-mail kenbaar te maken aan de secretaris: secretaris@debvj.nl.

De nieuwe concept-statuten vindt u hier. De oude, bestaande statuten vindt u hier.