Lid worden

Statuten

Statuten

Statutenwijziging BVJ naar aanleiding van WBTR

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuursleden stelt de wet eisen aan de organisatie. De wet gaat over de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden, procedures bij grote uitgaven of investeringen, regels omtrent belangenverstrengeling, financieel beleid en goedkeuring van uitgaven. Meedoen zorgt voor minder gedoe in de vereniging, bestuursleden worden behoed voor persoonlijke aansprakelijkheid en nieuwe bestuursleden gaan zien/ervaren dat zaken goed op orde zijn. 

Tevens heeft het bestuur een aantal zaken gewijzigd die niet in overeenstemming zijn met het huidige functioneren van het bestuur. Zo vergadert het bestuur digitaal en papierloos waardoor notulen niet meer worden ondertekend. Hiernaast is gewijzigd dat de vereniging ook ereleden kent. 

De BVJ heeft in 2021 de stappen in gang gezet om aan de wet te voldoen. Op de ALV van 23 juni 2022 alsmede op de 2e ALV van 6 september 2022 is de statutenwijziging door de leden goedgekeurd.

Inmiddels zijn de nieuwe statuten op 21 oktober 2022 bij de notaris gepasseerd. U leest de nieuwe statuten hier:  Statuten BVJ 2022