Lid worden

Wijkbezoek raadsleden aan Julianadorp

Op uitnodiging van de gemeentelijk gebiedsregisseur voor Julianadorp, Paul Kok, maakten donderdagavond 7 juli jl. een aantal gemeenteraads-en commissieleden en 2 bestuursleden van de BVJ, een fietsronde door Julianadorp. 

Doel hiervan was de gemeenteraads- en commissieleden kennis te laten nemen van een aantal in Julianadorp al dan niet goedlopende zaken. 

Na ontvangst in ontmoetingscentrum de Verbinding en een toelichting op de activiteiten door Peter Offermans stapten we op de fiets voor een route met diverse stopplaatsen: 

  • Het gerenoveerde Speel- en Avonturenpark. Hier gaf Cees Vermaas een toelichting op doel en functie van het park en maakte hij melding van de gezamenlijke inspanning van individuele bewoners en de BVJ, waardoor deze voorziening behouden is gebleven en gerenoveerd is. Punt van aandacht is het Kasteel, dat momenteel leeg staat en onderhoud behoeft. Een bestemming voor het Kasteel is naar verluid bekend maar nog niet openbaar. 
  • Jongerencentrum Mee/De Wering, gelegen naast de skatebaan. Hier vertelde Nikky Siersma ons over de activiteiten binnen en buiten de accommodatie. Op deze locatie komt ook de gemeentelijke hub waar straks paspoorten en rijbewijzen opgehaald kunnen worden. 
  • Aanpak Kruiszwin 1 en 2 en de verbeterplannen voor Kruiszwin 3-4-5. De aanpak is nog volop bezig maar naar verwachting ziet na afronding de woonomgeving er beter uit. Vanuit de BVJ wordt gepleit voor een integrale planning ook voor de andere bloemkoolwijken in Julianadorp. 
  • De verkeersituatie op de Breewijd: waardering is er voor het nieuwe vrij liggende fietspad en verbazing werd uitgesproken over het feit, dat dit fietspad niet doorloopt tot Wierbalg 10 en nu wel erg abrupt eindigt. Een aanvraag voor verlenging schijnt in behandeling te zijn. Ook werd gewezen op de afdaling in het fietspad vanuit de richting Wierbalg. Deze is behoorlijk steil waarbij verkeer van rechts voorrang heeft, wat door de bebossing slecht te zien is. Ook het lusje in de weg bij de oversteek in Kruiszwin werd bekeken. 
  • Tijdens de stop bij Ooghduyne hoorden wij dat er plannen bestaan om zowel aan de kant van de Van Foreestweg als aan de kant van de Callantsogervaart nieuwe vakantiewoningen te bouwen 
  • De situatie op het Loopuytpark: diverse zaken zijn helaas nog niet afgerond en ook ontbreekt de bebording nog. Hierdoor ontstaan nu onwenselijke situaties! 
  • De oversteek over het bruggetje tussen de Lidl en De Riepel: zeker voor voetgangers en fietsers een gevaarlijke situatie! Al geruime tijd wordt over oplossingen gepraat maar er is weinig voortgang, ook tot ontevredenheid van de BVJ. Voor de BVJ is dit reden geweest om zich terug te trekken uit de projectgroep. 
  • Via de Willem Alexanderhof, waar een gebrek aan speelgelegenheid werd opgemerkt kwamen we bij ’s Heerenloo/’t Laar. Hier spraken Arie ten Boekel en Henk Post van de werkgroep Groen hun zorg uit over de kaalslag van het groen en de gevolgen voor het vogelbestand. Aan de deelnemers werd een boekje overhandigd, waarin deze negatieve ontwikkelingen zijn beschreven. 

We hopen dat de gemeenteraads- en commissieleden attenter zijn geworden op diverse “pijnpunten” in Julianadorp en dat dat leidt tot verbeteringsinitiatieven.  

Als BVJ hebben we deze zaken door deelname aanschouwelijk kunnen maken.  

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op