Lid worden

(On)veiligheid fietsers Breewijd/Zuidwal

Dit artikel is geschreven door gastschrijver en betrokken dorpsgenoot T.A. (Tim) van den Berg.

 

Na de oplevering van het recent verlengde vrij liggende fietspad aan de Breewijd langs het skatepark, is er nu een potentieel gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan bij de bocht richting de Zuidwal.

Aan het einde van het Breewijd fietspad worden fietsers nu namelijk gedwongen in te voegen en te mengen met het veel snellere autoverkeer, nota bene direct na een bocht(!). Daarbij wordt de fietser, al fietsende op de Zuidwal richting Breewijd/Vogelzand, op een nóg gevaarlijkere manier gedwongen over te steken bij een nu onoverzichtelijke ingerichte oversteekplaats. Hierbij is het werkelijk op hoop van zegen om niet in botsing te komen met het autoverkeer  die de bocht plots ingesneld doorkomen vanaf de Breewijd naar de Zuidwal.

De ’tijdelijk’ aangelegde oversteekplaats zit simpelweg te dicht op deze, voor zowel de fietsers als automobilist, onoverzichtelijke bocht. Hierdoor is de fietser onmogelijk in staat om een veilig moment te kiezen om de oversteek naar het Breewijd fietspad te wagen.

Als bezorgde inwoner heb ik na constatering van deze situatie dan ook de urgentie gevoeld en aan de bel getrokken. De betreffende gemeenteambtenaar is inmiddels teruggekomen van ‘voldoende veilige situatie’ naar een ‘niet ideaal, maar tijdelijk’-oordeel. Een duidelijke indicatie mi. dat ook de gemeenteambtenaar, al dan niet schoorvoetende het toch wel eens begint te worden met de bezorgde inwoner-perceptie.

Realiseren vrij liggend fietspad Zuidwal

Uit de communicatie met de gemeenteambtenaar is te herleiden dat ook de gemeente de huidige situatie niet ideaal acht. Er is dan ook toekomstperspectief voor de langere termijn aangeboden. De gemeente heeft namelijk plannen om dit jaar nog het ontwerp voor het aanleggen van een vrij liggend fietspad Zuidwal (gelijkend aan voorbeeld Breewijd) uitgewerkt te hebben, aldus gemeenteambtenaar Omgeving (Dhr. Wolters). Het voornemen is om een vrij liggend ‘Zuidwal fietspad’ te realiseren en door te trekken tot aan Zwanenbalg. Zodoende worden de fietsers niet meer gedwongen te mengen met het alsmaar drukker wordende autoverkeer. Tevens wordt derhalve met de aanleg van dit fietspad de ’tijdelijke’ potentieel gevaarlijke situatie zoals deze nu is, opgeheven.

Als er voldoende budget (en prio) wordt gevonden voor deze aanleg door de gemeente, dan is de wens om in 2023 te beginnen met het realiseren hiervan. Een zeer nobel streven, maar met een hoop onzekerheden. Vandaar dat ik alsnog de gemeenteambtenaar blijf verzoeken om deze ’tijdelijke’ ontstane verkeerssituatie te herzien en het alsnog zo veilig mogelijk gaat maken.

Korte termijn oplossingen

Ik denk hierbij in oplossingen zoals de oversteekplaats verder van de bocht te realiseren. Tevens minder kostbare oplossingen zoals het plaatsen van een grote verkeersspiegel, zodat in ieder geval de Zuidwal fietser enigszins in staat gesteld wordt om een zo’n veilig mogelijk moment af te wachten om de oversteek te wagen.

BVJ en ik als bezorgde inwoner gaan blijvend de krachten bundelen de komende tijd om gezamenlijk met de gemeente naar korte termijn oplossingen te zoeken. Zodoende een zo’n veilig mogelijke situatie te creëren om de tijd mee te overbruggen tot aan realisatie vrij liggend fietspad Zuidwal.

 

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op