Lid worden

Verslag informatieavond doorfietsroute

Op woensdagavond 3 april 2024 werd het eerste ontwerp van de doorfietsroute gepresenteerd in restaurant Juliana’s op Ooghduyne. De inloopavond werd ingeleid door wethouder Tessa Augustijn (Verkeer & Vervoer),  die het gesprek vervolgens overdroeg aan de medewerker van bureau Royal Haskoning DHV. Deze spreker gaf middels een videopresentatie uitleg over wat deze route inhield en waarom hiervoor gekozen is. Na afloop van de presentatie kon men nog individueel in gesprek met diverse vertegenwoordigers van zowel de gemeente als van bureau Royal Haskoning DHV, om van gedachten te wisselen wat men van het schetsontwerp vond.

De informatie uit deze bijeenkomst zou daar waar mogelijk worden gebruikt bij het maken van het uiteindelijke ontwerp. Het gemeentebestuur neemt uiteindelijk een besluit over het ontwerp. De verwachting is dat het definitieve ontwerp in juni 2024 op ingesprek.denhelder.nl zal worden geplaatst.

Tijdens de presentatie werd er gesteld dat de gemeente het belangrijk vindt dat zowel Den Helder als Julianadorp met de fiets goed bereikbaar zijn. In samenwerking met buurgemeenten en de provincie wordt hiervoor gewerkt aan een zogenaamde doorfietsroute. De spreker gaf hierbij uitleg wat de doorfietsroute is, namelijk een comfortabele en veilige fietsroute die woonkernen met elkaar verbindt waarbij fietsers zoveel mogelijk ongehinderd door kunnen fietsen. Het initiatief strekt zich uit over Nederland en wordt gefinancierd door de Rijksoverheid.

Uiteindelijk bleek dat er niet zo heel veel van de bestaande route via de Langevliet zou worden afgeweken, hier ligt namelijk al een goed fietspad en is in rechte lijn de kortste route tussen deze twee woonkernen. Op vragen kwam als reactie waarom niet via het fietspad langs de Rijksweg dan wel via fietspad langs de kanoroute, werd afgedaan als niet waarschijnlijk te kiezen route vanwege enerzijds de langere afstand en reistijd en anderzijds de sociale veiligheid.  De kanoroute is bijvoorbeeld onverlicht en heeft minder sociaal toezicht.

   

Middels bijgevoegde foto’s werd duidelijk wat men bedoelt met de term Knip. Hierbij werd gedacht de Langevliet ter hoogte van kruispunt Veul door te knippen en middels een obstakel af te sluiten voor doorgaand verkeer. Dit om met name het sluipverkeer dat vanaf Den Helder via de Langevliet wil doorsteken naar de Callantsogervaart te ontmoedigen. Iets wat de veiligheid op dit gedeelte van de weg flink zal verbeteren. Ook denkt men hierdoor de snelheid uit met name het gemotoriseerde verkeer te kunnen halen, omdat alleen bestemmingsverkeer dan gebruik blijft maken van dit gedeelte van de weg, gelegen tussen de twee rotondes. Aanwezige ondernemers van het Loopuytpark verwachten inkomstenderving omdat zij vinden dat het Loopuytpark zo minder goed bereikbaar wordt. Dit werd door de spreker ontzenuwd omdat deze aangaf dat de ondernemers nog gewoon door klanten met de auto konden worden bereikt!

Voor geïnteresseerden is meer informatie over de doorfietsroute te vinden op  “ingesprek.denhelder.nl onder het kopje Denk mee over het ontwerp van de Doorfietsroute.

Klik hier om de presentaties van de doorfietsroute in Den Helder en Julianadorp te bekijken.

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op