Lid worden

Gespreksnotitie overleg BVJ met wethouder Bais

De BVJ heeft op 26 maart het periodieke overleg gevoerd met wethouder Petra Bais en gebiedsregisseur Marian Joustra. Namens de BVJ waren aanwezig Rob Schilder, John van den Nieuwenhuizen en Lucas Cammel. Hieronder leest u het verslag:

Werkgroepen:

De BVJ heeft in het gesprek aangegeven dat er momenteel de vijf onderstaande werkgroepen actief zijn: 

  •  Cultureel Erfgoed; 
  •  Groen & Natuur; 
  •  Buurtbus; 
  •  Schoolweg; 
  •  Verkeersveiligheid.  

De BVJ streeft ernaar dat werkgroepen starten met het opstellen van een zogenaamde “startnotitie” waarin onder andere het doel van de werkgroep is geformuleerd en hoe zij dit willen bereiken. Bij de wethouder en gebiedsregisseur hebben we de vraag neergelegd of deze nieuwe werkgroepen ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning kunnen krijgen. De wethouder vindt het initiatief om met werkgroepen (inwoners van ons dorp) zaken aan te pakken zeer positief. De namen van de contactpersonen voor de werkgroep worden nagegaan door de gebiedsregisseur en worden teruggekoppeld aan de BVJ.  

Gemeentelijke processen:

Voor de BVJ en de werkgroepen is belangrijk te weten hoe de gemeentelijke processen werken en dat deze voorspelbaar en transparant zijn. Dan kan participatie bij visie-, beleid, planvorming en uitvoering plaatsvinden. De BVJ vraagt om verduidelijking met betrekking tot de wijze waarop de gemeente de omgevingswet per januari 2024 (ingang Omgevingswet) heeft geïmplementeerd. Dit is mogelijk gewijzigd per 1 januari in verband met de ingangsdatum van de Omgevingswet. De wethouder kan dit (technisch) niet toelichten en stelt voor dat zij een verantwoordelijk ambtenaar vraagt om deze vraag te bespreken met de BVJ. 

Noorderduyn:

De BVJ geeft aan dat zij, met betrekking tot het ingediende projectplan Noorderduyn (realisatie van toeristische vakantiewoningen met maximaal 764 bedden) in Julianadorp een zogenaamde “zienswijze” heeft ingediend. De BVJ is niet expliciet tegen het plan maar gericht tegen de behandeling van het plan in het licht van de omgevingsvisie. De wethouder gaat niet in op de procesgang maar geeft aan dat de gemeente transparant heeft gehandeld conform de geldende regelgeving en verwijst naar de desbetreffende stukken op de website. Het blijkt dat de BVJ geen “Nota van beantwoording zienswijzen Noorderduyn” heeft ontvangen. De wethouder gaat na waarom de BVJ deze nota niet heeft ontvangen en verwijst naar de website waarop de nota is gepubliceerd. Op 8 april wordt dit plan in de raadscommissie Stadsontwikkeling & Beheer besproken. De BVJ zal raadscommissie bijwonen om meer inzicht te krijgen hoe het genoemde proces loopt.   

Rol BVJ/ONS

De BVJ vraagt aan de wethouder hoe zij de rol van de BVJ ziet ten opzichte van het project Ontspanning Natuur en Sport (ONS).  De wethouder geeft aan dat zij de BVJ ziet als een belangrijke vertegenwoordiging van geheel Julianadorp en dat ONS zich primair richt op haar doelstelling betreffende de ontwikkeling van het terrein tussen het Junior College en ’s Heerenloo. 

 

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op