Lid worden

Resultaten enquete Schoolweg

Kent u die weg die verkeersluw zou worden? Ja, de Schoolweg, dat wordt een uitdaging. De BVJ heeft een enquête uitgezet onder de bewoners om te polsen hoe zij het verkeer op hun weg nu ervaren. De bewoners hebben zelf een werkgroep gevormd, die met de resultaten aan de slag gaat. 

Al in de eerste omgevingsvisie, vastgesteld februari 2007, stond dat de Schoolweg binnen de bebouwde kom verkeersluw gemaakt zou worden. Na de aanleg van de verlengde Zuiderhaaks is de weginrichting van de Schoolweg daarop aangepast. Maar door de Lidl niet naar de overkant van de vliet te verhuizen, de aanwezigheid van de brug naar de Riepel, het aantrekkelijker maken van het dorpshart, de bouw van de Willem Alexanderhof en straks de ontwikkeling van het ONS-terrein veranderen de verkeersstromen ingrijpend. 

Twee jaar geleden beloofde wethouder Keur eventuele problematiek aan te pakken en daarvoor liet zij een verkeersonderzoek uitvoeren. De BVJ was betrokken bij de klankbordgroep, maar is daar uitgestapt toen bleek dat de uitkomsten van het onderzoek niet geloofwaardig waren en niet alle oplossingen voor de langere termijn op tafel kwamen. De gemeente heeft inmiddels laten weten dat maatregelen aan de Schoolweg niet nodig zijn en de verkeersproblematiek breder wordt opgepakt in het project ONS. 

 De enquête die de BVJ heeft uitgezet onder de bewoners van de Schoolweg (het 30 km deel tussen rotonde en het Loopuytpark) geeft een duidelijk beeld. Ruim 70 procent van de bewoners heeft de enquête ingevuld en bijna 80 procent van de geënquêteerden ervaart overlast. Zij geven aan dat relatief veel verkeer de Schoolweg als sluiproute gebruikt, toeristen maar ook vrachtwagens die het verbodsbord voorbijrijden en die relatief vaak te hard rijden. Overlast vertaalt zich naast drukte ook door trillingen in huis, omdat zwaar verkeer te hard over de drempels rijdt, in onveiligheid voor fietsers die klem komen te zitten tussen verkeer en trottoirbanden, in onveiligheid voor voetgangers, die op het voetpad ook rijdend verkeer tegenkomen, etc.  

De bewoners laten zich vanaf nu vertegenwoordigen door een werkgroep; daarvoor hebben 6 betrokken bewoners zich aangemeld. De werkgroep is door het BVJ-bestuur geïntroduceerd bij wethouder Bais, die het van harte aanmoedigt dat bewoners het opnemen voor hun woon- en leefklimaat. De werkgroep heeft een startdocument opgesteld, waarin zij haar doelstellingen heeft verwoord. Wordt vervolgd…   

Klik op de onderstaande link om resultaten van de enquête te lezen:

Resultaten enquête Schoolweg

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op