Lid worden

Regionale EnergieStrategie (RES)

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland tot 2050 stap voor stap gaat stoppen met aardgas. Daar staat ook het uitgangspunt in dat dit voor bewoners woonlastenneutraal gebeurt. Het idee daarvan is dat je als bewoner per maand niet duurder uit bent dan nu met aardgas.
In de praktijk kan dat wel nog verschillende dingen betekenen. Moet je bijvoorbeeld investeren en verdien je dat terug met een lage energierekening? En kun je daarvoor dan geld lenen? Of word je aangesloten op een warmtenet en betaal je straks maandelijks aan het warmtebedrijf?
Voor het einde van het jaar dient elke gemeente eigen beleid te hebben hoe invulling wordt gegeven aan het klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Noord staat waar we dit in onze regio zouden kunnen doen. De RES 1.0 (https://energieregionhn.nl/res-downloaden) is gemaakt door overheden samen met netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. De RES 1.0 gaat over het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie op land. Daarnaast worden in de RES 1.0 de mogelijkheden verkend voor het inzetten van duurzame warmtebronnen en -technieken in plaats van aardgas.
De BVJ merkt dat bewoners zich ongerust maken over de gemeente keuzes en ziet graag dat de Gemeente tijdig haar beleid bekend gemaakt wordt zodat bewoners daarop kunnen anticiperen. De financiële consequenties van de energietransitie zijn sterk afhankelijk van de staat van isolatie van de woning. Doelstellingen kunnen niet eenvoudig per straat/wijk/dorp worden bepaald omdat de verschillen tussen woningen groot kunnen zijn. Logischerwijs willen bewoners alle opties die kostenverlagend werken kunnen meenemen in hun financiële planning voor de komende jaren. De BVJ blijft aandringen op tijdige en goede communicatie over het gemeentelijk beleid.

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op