Lid worden

Aantrekkelijkheid Schoolweg als woongebied en toegangsweg

Hoe houden we kwaliteit van wonen op niveau, als je woonstraat ook gebruikt wordt als toegangsweg tot een winkelcentrum?
De BVJ was verbaasd dat de gemeente zonder inspraak had besloten dat de Lidl zich mag vestigen aan de Schoolweg. Omdat dit betekent dat de kans om de supermarkten aan de noordkant samen te brengen en eventueel via een randweg bereikbaar te maken, om zeep is geholpen. Dus ook geen invulling van een lang gekoesterde wens om de noordkant van het Loopuytpark en daarnaast de Schoolweg wat autoluwer te maken.
De wethouder erkende dat het geen optimale keuze was geweest maar dat hier vanwege het gevolgde besluitvormingsproces, niets meer aan te doen was. Zij beloofde wel zich hard te maken voor goede maatregelentegen onacceptabele verkeersdruk.
Januari 2021 is bureau SWECO betrokken voor uitvoeren vaneen verkeersonderzoek en het geven doen van verkeerstechnische adviezen. Daarnaast werd een werkgroep geformeerd om de ontwikkelingen te volgen en feedback te leveren. De BVJ is met twee bestuursleden aanwezig in de werkgroep die verder bestaat uit betrokken ondernemers en gemeentefunctionarissen.
Over de resultaten is de BVJ nog niet positief. Het is te verwachten dat de gemeente aanstuurt op een betaalbare aanpak. De BVJ verwacht dat met een verkeersonderzoek een scala van maatregelen wordt opgeleverd waarmee een stapsgewijze aanpak kan worden opgezet waarmee uiteindelijk een gewenst niveau van verkeersdruk wordt gehandhaafd. Maar hoe bepaal je het gewenste niveau en hoe ga je sturen op het bereiken van dit gewenste niveau? Meten is weten zeggen elektrotechnici. En dat kan ook met verkeer. Maar wat zegt dat van de beleving die een bezoeker van de Schoolweg ervaart? We willen voor het Loopuytpark een prettig verblijfklimaat voor bezoekers en voor bewoners aan de Schoolweg een aangename woonplek. Voorlopig blijft het nog bij het meten van voetgangers, fietsers en auto’s wat wordt beïnvloed door kleine maatregelen. Maar de BVJ blijft aansturen op kwaliteit want een paar auto’s per uur meer kan veel schelen in de beleving. Over de maatregelen meer in een volgende Actief.

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op