Lid worden

Onderzoek:14 voorkeursgebieden voor huisvesting arbeidsmigranten

De Provincie Noord Holland en de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben onderzoek laten doen naar geschikte permanente huisvestingslocaties (met minimaal 100 plekken) voor in totaal 3000 buitenlandse werknemers.
Dit heeft 14 voorkeursgebieden opgeleverd in de Kop van Noord Holland.  Die plekken worden in een vervolgtraject met vertegenwoordigers van bewoners, omwonenden en nabijgelegen bedrijven verder uitgewerkt.
De voorkeursgebieden zijn verspreid over de 3 deelnemende gemeenten. Deze spreiding is van belang zodat de buitenlandse werknemers dichtbij hun werk gehuisvest kunnen worden. Verder sluiten de gebieden aan op de bestaande bebouwing, zijn ze goed bereikbaar en bevinden ze zich buiten waardevolle natuurgebieden en landschappen. Ook sluiten ze aan op de voorkeurslocaties, die uit een online-enquête onder bewoners naar voren kwamen.
VERVOLGPROCES
Binnen de zoekgebieden zijn kansrijke locaties benoemd. Er is verder onderzoek nodig om in die gebieden de exacte locaties vast te stellen. Deze uitwerking vindt in september/oktober 2021 plaats, waarbij ook lokale kennis benut wordt. De Provincie en de gemeenten vinden het belangrijk dat er in alle zoekgebieden een locatie komt.
De nieuwe accommodaties komen niet in de plaats van bestaande of geplande ontwikkelingen. Bekend is waar in de regio hoeveel buitenlandse werknemers verblijven. Zo kan worden ingespeeld op wat waar nodig is aan huisvesting.
Voor alle gemeenten geldt dat een zorgvuldig participatieproces met (lokale) bewoners, ondernemers en hun vertegenwoordigers doorlopen dient te worden. Ook vanuit de Omgevingswet is dat noodzakelijk.
Als de locaties exact bepaald zijn, dan nemen de gemeenten in principe het voortouw om daarvoor bestemmingsplannen te maken. Het gaat daarbij om maatwerk.
De buitenlandse werknemers zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en werken in de land-en tuinbouw, logistiek, groothandel en bouw. Er zijn momenteel 3000 logiesplekken te weinig in deze regio. Dat betekent dat deze mensen illegaal gehuisvest zijn, met soms overlast tot gevolg.
In de gemeente Den Helder zijn als voorkeursgebieden genoemd: den Helder Zuidzijde en Julianadorp Noordzijde Dorp.
Bron: informatie Provincie Noord Holland

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op