Lid worden

Mijn gegevens app

De overheid legt gegevens over u vast. Bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer en uw woonadres, maar ook welke voertuigen op uw naam staan. Via MijnOverheid kunt u een aantal van deze gegevens inzien. Ook leest u hoe u uw gegevens kunt (laten) aanpassen, als er iets niet klopt.

U kunt bijvoorbeeld de volgende gegevens inzien:

  • Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Uw geregistreerd inkomen
  • Welke voertuigen op uw naam staan

Inzage

U bent de enige die uw persoonlijke gegevens kan inzien via MijnOverheid. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk nadat u heeft ingelogd met uw DigiD.

Gegevens laten aanpassen

Klopt er iets niet in uw gegevens? Dan kunt u contact opnemen met de organisatie die deze gegevens heeft. Bijvoorbeeld met het Kadaster als er iets niet klopt bij uw kadastrale gegevens. Of met de Belastingdienst als u denkt dat uw geregistreerde inkomen niet klopt.

Ontbrekende gegevens

Mist u gegevens in MijnOverheid? Bijvoorbeeld een diploma? Dan kan het zijn dat de instantie uw gegevens nog niet geüpdatet heeft. Ga in dat geval naar de website van de organisatie die hiervoor verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld DUO voor diplomagegevens of de RDW voor gegevens over uw voertuig.

Meerdere nationaliteiten

Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit? Dan is deze niet zichtbaar in MijnOverheid. Sinds 2014 registreert de overheid niet-Nederlandse nationaliteiten namelijk niet meer in de BRP.

Aangezien de overheid dus niet weet of u ook een buitenlandse nationaliteit heeft, is deze ook niet zichtbaar in MijnOverheid.

Deze app is van de overheid en kan uitsluitend met een Digid worden ingesteld. Een schat aan eigen persoonsgegevens zijn hierin opgenomen.

Een veilige app met nuttige informatie over:

Identiteit. Onder dit hoofdstuk zijn onder andere naam, voornaam, geboortedatum, identiteit ouders, kinderen. Daarnaast zijn de gedeelde persoonsgegevens bekend bij wie deze opgenomen zijn. Bijvoorbeeld belastingdienst, de zorgverzekeraar, hoogheemraadschap.

Financiën. De inkomensgegevens staan hier vermeld.

Wonen. Nooit meer zoeken naar bouwvergunningen, omgevingsvergunningen, kapvergunningen en dergelijke. Instelbaar in afstanden van de eigen woning op 250, 500, 1.000,   1,500 en 3.000 meter. Dit alles is te vinden in deze rubriek onder Berichten over uw buurt.

Onder Bekijk kadastrale gegevens vindt u de eigendomsinformatie en de kadastrale kaart van uw koopwoning.

Vervoer. Onder dit kopje vindt u de voertuiggegevens die op uw naam staan.

Onderwijs. bij deze rubriek vindt u de behaalde diploma’s. Voor zover bekend.

Een mooie ontdekking voor mij persoonlijk was dat ik in deze app ontdekte dat ik op 23 juni 1945 in Nederland ben geregistreerd komende uit Duitsland. Uiteraard in het bijzijn van mijn ouders.

Uwe Smit/Bestuurslid BVJ

Bron: mijnoverheid.nl

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op