Lid worden

Maak Julianadorp klaar voor de toekomst!

Maak Julianadorp klaar voor de toekomst!

Julianadorp is geselecteerd om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Dat werd donderdagmiddag bekend gemaakt op de Dutch Design Week in Eindhoven. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs ontwerp- en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar te maken voor de toekomst.

De gemeente Den Helder heeft, samen met Woningstichting, zorginstelling ’s Heeren Loo en het bewonersinitiatief ONS (Ontspanning, Natuur en Sport) Julianadorp aangemeld voor de ontwerpprijsvraag. Een project dat past in de doelstelling van Panorama Lokaal. Julianadorp bestaat uit een agrarisch dorp, een woonwijk met huizen gebouwd in de jaren 60, 70 en 80, een groot terrein van ’s Heeren Loo en recreatiewoningen aan de kust. Een niet samenhangende structuur. In de buurten Middelzand, Doorzwin en Kruiszwin, een zogenaamde ‘bloemkoolwijk’ staat de leefbaarheid en woonkwaliteit soms onder druk. In deze buurten is weinig verbinding met het groen en de kust. Ze zijn toe aan een opfrisbeurt.

Gretigheid
De inzenders streven ernaar om deze buurt op sociaal en fysiek vlak weer aantrekkelijk te maken voor (toekomstige) bewoners. Niet alleen door het gebied op een duurzame manier opnieuw in te richten, rekening houdend met andere woonvormen en ruimte voor spelen, sporten en bewegen. Maar ook door het vele groen een belangrijk onderdeel te maken van wonen in Julianadorp. Hier liggen volop kansen.

Het College van Rijksadviseurs ziet dat ook! Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “Uit de aanmelding spreekt een gretigheid om de kansen te benutten die het omliggende landschap biedt. Panorama Lokaal is een nieuwe kans, die past in het verder uitwerken van de vastgestelde omgevingsvisie.” Wethouder Heleen Keur is heel verheugd met het nieuws: “Ik vind het fantastisch dat Julianadorp is geselecteerd en ben trots op de inzet van alle partijen voor dit project. De omgevingsvisie Julianadorp is nagenoeg afgerond en als gemeente willen we dit heel graag een goed vervolg geven. Door ons aan te melden voor Panorama Lokaal hopen we kansen en mogelijkheden verder te kunnen uitwerken.”

Over Panorama Lokaal
Het College van Rijksadviseurs wil met Panorama Lokaal een nieuwe impuls geven aan woonwijken aan de rand van de stad en het buitengebied, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Heel herkenbare woonwijken, waar veel mensen zich thuis voelen, maar die ook toe zijn aan een flinke opknapbeurt. Men wil energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken; niet alleen eengezinswoningen, maar ook woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. Waarbij het aangrenzende landschap onderdeel wordt van de wijk en de biodiversiteit wordt vergroot.

De komende weken wordt een innovatieve en uitdagende opdracht geformuleerd voor Julianadorp. Daarna is het de beurt aan multidisciplinaire ontwerpteams. Creatieve teams van architecten, stadsmakers, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers kunnen zich inschrijven op een locatie door een motivatie en portfolio in te sturen. Per locatie worden er maximaal drie teams geselecteerd die daarna met de opdracht aan de slag gaan, in samenwerking met de lokale coalitie en bewoners.

Andere geselecteerden
Naast Julianadorp zijn nog andere projecten geselecteerd. Dat zijn de wijk Bargeres in Emmen, Rotterdam Beverwaard, Mosterdhof in Westervoort en Westwijk in Vlaardingen. Eerder waren Tilburg en Haarlem al geselecteerd. Meer hierover is te lezen op de site www.panoramalokaal.nl. Of Julianadorp de winnaar is, wordt volgend jaar zomer aan de hand van de plannen bekendgemaakt.

Meer informatie over de locaties en over deelname aan Panorama Lokaal op de website www.panoramalokaal.nl. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via www.panoramalokaal.nl/contact.

bron den helder aktueel

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op