Contact met de BVJ

Voor algemene vragen mail naar info@debvj.nl. Wil je lid worden? Mail dan naar penningmeester@debvj.nl.

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
Word lid

Kamerverhuur in wijk aan banden gelegd

Geen maximum meer aan aantal gehuisveste werknemers bij agrariër

Wethouder Heleen Keur wil kamerverhuur aan arbeidsmigranten in woonwijken aan banden leggen.

Tegelijkertijd moet er in de gemeente Den Helder geen maximum meer worden gesteld aan het aantal permanent gehuisveste werknemers op een agrarisch perceel. Dat zijn de twee voornaamste voorstellen in het nieuwe ’beleidskader huisvesting tijdelijke werknemers in Den Helder’. Mede door de onrust die begin dit jaar ontstond in Kruiszwin over de overlast van buitenlandse werknemers in de woonomgeving, wil de gemeente nu drempels opwerpen over huisvesten in woonwijken.

Zo mogen goedkopere woningen niet meer worden gebruikt voor de huisvesting van tijdelijke werknemers. Deze woningen moeten beschikbaar blijven voor mensen met een laag inkomen en starters.

De gemeente toetst dan aan de hand van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Den Helder over de laatste drie jaar, vermeerderd met €20.000. Die gemiddelde WOZ-waarde bedroeg volgens het CBS in 2018 €146.000.

Een ander middel om kamerverhuur in woonwijken onaantrekkelijker te maken is de beperking dat er, ongeacht het type woning, niet meer dan vier mensen in een woning mogen worden gehuisvest. Tevens moet de parkeernorm worden opgehoogd van 0,5 naar 1 parkeerplaats per kamer.

,,Als er vier mensen in de woning zitten, moet je vier parkeerplekken hebben. Dat lukt in bijvoorbeeld een bloemkoolwijk als Kruiszwin never nooit.’’

Tegelijkertijd wil Keur in het voorstel dat op 14 oktober wordt besproken in de raadscommissie, tegemoet komen aan de toenemende vraag naar huisvesting van tijdelijke buitenlandse werknemers. ,,Hun aanwezigheid is van groot economisch belang. Niet alleen in de agrarische sector, maar ook in de haven.’’

Om die reden wil de gemeente in de toekomst geen maximum meer stellen aan het aantal gehuisveste tijdelijke werknemers op het terrein van een agrariër. ,,Waarbij er natuurlijk wel moet worden gekeken naar nut en noodzaak en uiteraard ook naar de ruimtelijke ordening.’’

bron HC

Delen op: