Lid worden

30 jaar Belangenvereniging Julianadorp

30 jaar Belangenvereniging Julianadorp 

De BVJ bestaat dit jaar 30 jaar. Dat is wat ons betreft een moment om even bij stil te staan. Een moment dat gevierd moet worden. De doelstelling van de vereniging is na al die jaren nog steeds dezelfde: Het verbeteren van het leef- en woonklimaat in heel Julianadorp. 

Initiatieven 

In deze 30 jaar heeft de BVJ, in diverse bestuurssamenstellingen, met uw hulp vele initiatieven kunnen ondersteunen. U draagt initiatieven aan, participeert in werkgroepen, neemt plaats in het bestuur en ondersteunt het bestuur bij haar taken. Voorbeelden van initiatieven zijn het opknappen van speeltuinen, waaronder het Spel en Avonturenpark, het opknappen van het Loopuytpark met hulp van de klankbordgroep en een werkgroep. Het steeds weer aandacht vragen voor het verbeteren van het woonklimaat in de bloemkoolwijken. Het verbeteren van de verkeersveiligheid, zoals het verlagen van de snelheid op de Langevliet, veilige oversteekplaatsen, het pleiten voor aanleg van de randweg. Pleiten voor beter openbaar vervoer met enquêtes en een bijeenkomst, pleiten voor een gemeenteloket op het dorp, pleiten voor oplossingen voor de brakwaterproblemen, bijdragen in de omgevingsvisie voor Julianadorp, pleiten voor oplossingen voor geluidsoverlast Breewijd/Zuiderhaaks/Langevliet, pleiten voor een divers winkelbestand waaronder een bouwmarkt, voor gelijkwaardige voorzieningen als in Den Helder zoals een dorpspark. En veel meer. We hebben een mooi dorp maar met uw betrokkenheid/initiatieven kunnen we het nog mooier maken. Zonder uw hulp kan een initiatief niet starten. 

Kieswijzer 

Zoals ook bij voorgaande gemeenteraadsverkiezingen wil de BVJ bij politieke partijen aandacht vragen voor Julianadorp. In de verkiezingsprogramma’s komt Julianadorp te weinig aan bod vinden wij. Daarom vragen wij de partijen zich uit te spreken over een aantal issues zodat u een beter beeld krijgt van hun betrokkenheid bij Julianadorp.  Van diverse politieke partijen hebben we een reactie op onze vragen mogen ontvangen. Deze reacties vindt u terug in de kieswijzer. 

Acties 

Voor de BVJ is een hoog ledental van groot belang om een stem te hebben in de gemeente. Als dank ontvangen onze leden, die ons vaak al jarenlang ondersteunen, een presentje. 

Daarnaast hebben we een actie, waaraan alle dorpers kunnen deelnemen. Vanwege ons 30-jarig bestaan geeft de BVJ dertig boeketten weg aan mensen in Julianadorp die het verdienen.  

Verder willen wij als BVJ-bestuur meer zichtbaar zijn bij evenementen als bijvoorbeeld Burendag. We zullen deze evenementen onder de aandacht brengen van de Dorpers zodat de saamhorigheid in de buurten verbetert. Daaraan zullen we leuke acties koppelen.  

Mocht u ons een cadeautje willen geven vanwege ons dertigjarig bestaan: werf dan bijvoorbeeld uw buren als nieuw lid!   

Voor 7 euro per jaar bent u lid! Via de volgende link komt u op de pagina: 

 Lid worden • Belangen Vereniging Julianadorp (debvj.nl) 

BVJ-bestuur: Els, Gerda, Jeannet, André, Jos en Rob. 

 

 

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op