Lid worden

VVN raadt voorrang fietsers op rotonde af

Bron: Artikel uit het NHD/Helderse Courant van 26 januari 2024 – door Delano Weltevreden.

‘Het is een heel slecht idee’

Het wordt voor fietsers in Den Helder en Julianadorp ’beslist niet veiliger’ als de gemeente het plan uitvoert om hen op elf rotondes voorrang te geven op ander verkeer. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland afdeling Den Helder.

DEN HELDER „Het plan zoals het er nu ligt, wordt door ons dus ten sterkste ontraden”, schrijft het bestuur in een brief aan de gemeenteraad.

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 22 januari zou de raad een besluit nemen over het voorstel van het college om ruim een miljoen euro beschikbaar te stellen voor het aanpassen van elf rotondes. Het college gaat ervan uit dat de verkeersveiligheid wordt vergroot, omdat met de aanpassingen een eenduidig beeld wordt gecreëerd.

Op voorstel van VVD-raadslid Rogier Bruin is de behandeling van het collegevoorstel uitgesteld. „Voor de VVD is het een belangrijke wens om rotondes fietsveilig en fietsvriendelijk te maken, maar er komt allerlei tegenstrijdige informatie naar ons toe over hoe de rotondes moeten worden ingericht en wat de meest fietsveilige manier is om dat te doen. We denken dat het goed is om er beter naar te kijken, omdat wij nog niet alle informatie volledig boven water hebben.”

Anders dan het college in het voorstel aan de raad beweert is VVN afdeling Den Helder niet betrokken geweest bij de planvorming en het ontwerp, zegt het bestuur. „De definitieve tekeningen per rotonde zijn pas vorige week met VVN gedeeld. Te laat om deze met hulp van onze verkeerskundige specialisten en experts gedetailleerd te kunnen analyseren. De tekeningen roepen wel vragen op. Zijn de bochten wel ruim- en de fietspaden wel breed genoeg om de te verwachten toename van het fietsverkeer aan te kunnen. Is er wel rekening gehouden met een toenemende verscheidenheid aan snelle rijwielen, zoals elektrische fietsen, fatbikes, brede driewielers en elektrische bakfietsen (kindervervoer)?”

Links en rechts

Volgens het huidige voorstel kunnen fietsers straks links én rechts om de rotonde rijden, constateert het bestuur. „Dus geenszins eenduidig, allerminst veilig en niet conform het advies en de richtlijnen van het CROW en SWOV”, aldus het bestuur. CROW is het kennisplatform dat adviseert over infrastructuur en mobiliteit, SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek.

„Juist in deze tijd laaien landelijk de discussies over de inrichting en voorrangsregels rondom rotondes weer in alle hevigheid op”, weet het VVN-afdelingsbestuur dat verwijst naar onder andere recente rapporten van SWOV. „Die tonen aan dat de veiligheidswinst van een rotonde groter is voor fietsers ’uit de voorrang’ dan ’in de voorrang’en er gaan zelfs stemmen op om fietsers op alle rotondes in Nederland juist weer uit de voorrang te halen.”

De Helderse afdeling verwijst naar de situatie elders in de regio. „In Alkmaar bijvoorbeeld is het aantal ongevallen op rotondes verontrustend toegenomen. Ook daar geldt de regel dat fietsers voorrang hebben op het gemotoriseerde verkeer en dat op sommige rotondes het fietsverkeer zowel van links als van rechts kan komen.” Bijvoorbeeld rotonde Schinkelwaard Hertog Aalbrechtweg richting zwembad Hoornse Vaart, zegt VVN. Ook op de rotondes bij Zuidtangent en Westangent in Heerhugowaard, waar fietsers ook links en rechts om de rotonde mogen rijden, gaat het volgens het bestuur vaak fout.

Waarnemingen

„Fietsers in de voorrang op een rotonde met vrijliggend fietspad zijn onveiliger omdat vooral automobilisten en vrachtwagenchauffeurs die een rotonde op willen of deze willen verlaten hun aandacht overwegend richten op het gemotoriseerde verkeer dat op de rotonde rijdt.” Daarbij merken zij fietsers, vooral snelle fietsers, in de voorrang op een vrijliggend fietspad niet of te laat op. Bestuurders moeten op een rotonde te veel waarnemingen in korte tijd uitvoeren, waardoor fietsers makkelijk over het hoofd gezien worden.”

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op