Lid worden

Uitslag enquête BVJ-speerpunten

Uitslag enquête BVJ-speerpunten

In de BVJ-Actief van juni vroegen wij u aan te geven welke BVJ-speerpunten voor u de belangrijkste zijn. Hierbij de uitslag en uw reacties op de speerpunten:

  1. Verbeteren verkeersveiligheid; denk aan oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers of aan de Schoolweg. 44% heeft dit punt op nummer 1 gezet.
  2. Woningaanbod realiseren gebaseerd op vraag; denk aan jongeren en senioren.
  3. Verbeteren kwaliteit openbaar groen.
  4. Oplossen problematiek rondom woonhuizen; denk aan parkeerdruk.
  5. Verbeteren inrichting openbare ruimte.
  6. Optimaliseren uitstraling dorpshart (Loopuytpark).
  7. Verbeteren voorzieningen voor jongeren 12-16 jaar.
  8. Verbeteren van openbaar vervoer.
  9. Eerlijke verdeling van budgetten.
  10. Verbeteren winkelaanbod.

Op de vraag of u een aandachts- of speerpunt mist gaf u de volgende punten aan:

Verkeer:

1. Voorrang fietsers op alle rotondes
2. 30 km zone in Middelzand + rest dorp; Controle op 30 km langs      Langevliet
3. Snelheidsbeperking in smalle straten
4. Brug schoolweg/Riepel verbreden. Ondanks verbod toch vrachtwagens op de Schoolweg; Brug verbreden, betere aansluiting Schoolweg; Is een duiker de oplossing?
5. Eenrichtingsverkeer Schoolweg
6. Geen auto’s op fietspaden
7. Handhaven gebruik fietspaden (bord G13), overlast brom- en snorfietsen
8. Verkeersveiligheid in de vorm van snelheid. Zuiderhaaks, Noorderhaaks, Schoolweg; Snelheid op de Zuiderhaaks
9. Fietspad Vogelzand – Wierbalg
10. Voetpad maken linkerkant rotonde Noorderhaven/Boterrug
11. Oversteek Zuidwal – Wierbalg 18. Geen oversteekplaats voor voetgangers!
12. Verbeteren verkeersveiligheid uitrit Mr. Hendrixstraat/Langevliet. Uitzicht slecht door begroeiing, er stonden spiegels, deze zijn weg.Gevaarlijke situaties!
13. Kruising Middelzand Vogelzand
14. Verbeteren Oost-West verbinding (fietspad); 2e fietspad dorp naar duinen; Fietsbrug naar Anna Paulowna; Heldere expliciete omgevingsvisie Julianadorp en duinzoom

Omgeving:

1. Speelveld voor viervoeters
2. Verbeter onderhoud openbare ruimte. M.n.voet- en fietspaden die verzakken o.a. door mieren
3. Geluidsoverlast jacuzzi’s, zwembaden en warmtepompen etc.
4. Lawaai helicopters. Mn. Over de WA-hof s’avonds; militaire vliegtuigen op maandag
5. Werkbusjes uit de wijk. De invuller heeft hiervoor zelf ontwerpen gemaakt welke bij de gemeente liggen
6. Overlast door jongeren – meer politie aanwezig – actiever aanhoudingsbeleid; luidruchtige scooters, dealen in speeltuinen
7. Vaker veegrondes ook bij de winkelcentra
8. Hondenpoep problematiek; Zwerfvuil en hondenpoep, (grof)vuil naast de containers; Mist aandacht voor gigantische hoeveelheid hondenpoep langs de fietspaden, prullenbakken voor de poep ontbreken.

9. Bochten in fietspaden vrijmaken van begroeiing voor beter zicht op tegenliggers.

10. Gevaarlijke uitritten bij huizen voor kinderen (ervaring in Kruiszwin)

Overige:

1. Verbeteren voorzieningen voor oudere bewoners die langer zelfstandig thuis wonen. Ondersteuning voor de Verbinding
2. Basicfit in Julianadorp
3. Betere samenwerking gemeenteambtenaren
4. Sportverenigingen op 1 plek
4. Aanpassen voorrang van rechts Loopuytpark; Borstelen tegen onkruid; Goten vol onkruid Dz 21 en overhangende takken waardoor hulpdiensten belemmerd worden
5. Parkeren
6. Onbegrijpelijk maaibeleid v. Foreestweg. Was mooi nu kaal
7. Duurzaam maken woningen; Verduurzaming, energietransitie, gasloos J’Dorp
8. De besteding van overheidsgeld moet beter
9. Aandacht voor betegeling achtertuinen. Een max betegeld oppervlak instellen, anders betalen per m2 of bij WOZ. Hoort bij bebouwing. Er zijn gemeentes die hier regels voor hebben. Insectensoorten gaan eraan
Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op