Contact met de BVJ

Voor algemene vragen mail naar info@debvj.nl. Wil je lid worden? Mail dan naar penningmeester@debvj.nl.

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
Word lid

Julianadorp vernieuwen

Julianadorp moet een metamorfose ondergaan. De ontwerpen worden in september gepresenteerd

Julianadorp moet een metamorfose ondergaan. De ontwerpen worden in september gepresenteerd
Het Loopuytpark in Julianadorp moet worden opgewaardeerd.

Drie multidisciplinaire teams ontwerpen een nieuwe visie voor Julianadorp. Het gaat om teams met onder meer architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatievelingen.

Impuls

Met Panorama Lokaal moeten zeven wijken in Nederland een positieve impuls krijgen. Het gaat om wijken die zijn gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 aan de rand van stad en groen. Bewoners voelen zich thuis in die wijken, maar de wijken kloppen niet meer met de wensen van nu. Er is in toenemende mate behoefte gekomen aan energiezuinige, passende en betaalbare woningen. Klimaatbestendige en leefbare wijken. En een beter gebruik van het omringende groen. Dat geldt ook voor Julianadorp.

Dorpskern

De drie teams moeten een concreet, uitvoerbaar voorstel maken voor logische verbindingen tussen de zee, de duinen, de oude dorpskern en Noorderhaven. De plannen moeten van de diverse delen van Julianadorp een samenhangend geheel maken. Essentieel is dat de nabijheid van de zee wordt beleefd op een manier die Julianadorp een eigen identiteit verschaft.

Handen en voeten

De resultaten uit de ontwerpwedstrijd Panorama Lokaal worden gebruikt om plannen voor de ontwikkeling van Julianadorp handen en voeten te geven. Voor de herontwikkeling van Julianadorp wil de gemeente samen optrekken met onder andere Woningstichting en locatie Noorderhaven van ’s Heeren Loo. In september moeten de partijen een intentieverklaring tekenen.

Na het sluiten van de intentieverklaring wordt de haalbaarheid van de varianten voor de gewenste ontwikkeling onderzocht op bijvoorbeeld ruimtelijke inpasbaarheid en financiële haalbaarheid.

Locaties

Hierbij worden de genoemde kansen met bijvoorbeeld de woningbouwopgave in Julianadorp, eventueel vrijkomende locaties en de huidige beheer- en onderhoudskosten van de sportparken meegenomen. In deze fase wordt een onafhankelijk extern bureau ingeschakeld. Daarvoor wordt 80.000 euro vrijgemaakt uit het potje dat voor de ontwikkeling van Julianadorp is gereserveerd.

De basis van de aandacht voor Julianadorp is een motie die vorig jaar door de raad is aangenomen. Het college wordt daarin onder meer opgeroepen het Loopuytpark op te knappen en een permanente locatie voor evenementen aan te wijzen.

Delen op: