Contact met de BVJ

Voor algemene vragen mail naar info@debvj.nl. Wil je lid worden? Mail dan naar penningmeester@debvj.nl.

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
Word lid

Bloemkoolwijk moet anders, zonder sloop

Middelzand 4045, Kruiszwin 2020 of Doorzwin 4711. De gecombineerde viercijferige wijk- en huisnummers werken bij onwetenden op de lachspieren. De in de jaren zeventig gebouwde bloemkoolwijken leidden de groei van Julianadorp in, maar na een kleine vijftig jaar moet het anders. ,,De wijken van toen stroken niet meer met de wensen van nu.’’

Ingmar Zwier werkt voor de afdeling Omgeving van de gemeente Den Helder. In 2018 gaf hij een aanzet voor een nieuwe toekomst voor Julianadorp, toen al uitgegroeid tot een ’dorp’ met ruim 14.000 inwoners. Dat heeft geleid tot drie kansrijke ontwerpen die voldoen aan de belangrijkste wens.

Betaalbaar

,,We willen energiezuinige, passende en betaalbare woningen’’, aldus Zwier. ,,Met daarnaast leefbare wijken die klimaatbestendig zijn. Ook gaan we beter gebruik maken van het omringende groen. Dankzij de ruime opzet en ligging aan de rand van het buitengebied, zijn er genoeg kansen.’’

Terug naar 2018. ,,Toen zijn er in Julianadorp vier sessies belegd waarbij inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties zich mochten buigen over de toekomst van hun dorp’’, verduidelijkt Zwier. ,,We wilden ook een antwoord op de vraag ’hoe knappen we Julianadorp op?’ Niet met de intentie om de sloopkogel er doorheen te jagen, wel met de bedoeling om de kwaliteit op te vijzelen.’’

Oudere wijken in Julianadorp kenmerken zich door de ’bloemkoolstructuur’ met een centrale toegangsweg die zich vervolgens vertakt in tal van hofjes met woonerven en groen. Vanuit de lucht hebben dergelijke wijken de vorm van een bloemkool.

Eén auto

,,Typisch bouw uit de jaren zeventig en tachtig, maar toen hadden gezinnen bijvoorbeeld één auto voor de deur staan’’, vervolgt Zwier. ,,Dat is nu anders. Julianadorp sluit niet meer aan bij de behoeften van de inwoners en naast gebrek aan ruimte, is het groen verrommeld en laat het onderhoud te wensen over.’’

Met die reacties van betrokkenen ging Zwier terug naar het stadhuis. ,,Vorig jaar is alle informatie omgezet in een concept, waarna de raad eind vorig jaar een omgevingsvisie heeft vastgesteld.’’

Enkele maanden daarvoor was het Atelier Rijksbouwmeester op het pad van Den Helder gekomen. ,,Een organisatie met de ambitie om te inspireren op het gebied van stedenbouw en architectuur. Zij hebben de prijsvraag Panorama Lokaal uitgeschreven voor zeven verschillende woonwijken.”

,,Met als gemene deler dat het heel herkenbare groene wijken zijn, aan de rand van de stad liggen en zijn gebouwd tussen 1960 en 1990. Julianadorp doet daar ook aan mee.’’ De gemeente smeedde volgens Zwier een coalitie die zich over de ingezonden plannen boog.

,,Samen met Woninstichting en burgerinitiatief Noorderhaaks hebben we inzendingen beoordeeld, waarbij de leidraad was ’hoe kunnen we de omgevingsvisie ontwikkelen naar een stedenbouwkundig ontwerp?’ Daar zijn drie plannen uitgerold, die we voorleggen aan alle Julianadorpers. Op 24 augustus is er een jurydag in De Kampanje met een toelichting en een presentatie, waarna we op 24 september het winnende ontwerp bekendmaken.’’

De kans dat het ontwerp één-op-één wordt uitgevoerd is klein, erkent Zwier.

,,De ideeën die in het winnende ontwerp worden aangedragen, dienen ter inspiratie. Voor de ontwerpers ligt er geen geldprijs te wachten. De bureaus krijgen een kleine bijdrage voor de tijd die ze hebben geïnvesteerd en voor de winnaar is de eer weggelegd, waarbij er natuurlijk wel een kans is dat ze een vervolgopdracht in de wacht slepen.’’

bron DHA

Delen op: