Lid worden

Groen op ’s Heerenloo / Woonpark ’t Laar

Zowel uit eigen waarneming als op grond van signalen van BVJ-leden constateert de BVJ dat de hoeveelheid groen op ’s Heerenloo / Woonpark ’t Laar vermindert. 

Omdat dit gebied een geliefd wandel- en fietsgebied is voor bewoners van Julianadorp heeft de BVJ hierover aan de gemeente Den Helder een aantal GROENBEHOUD vragen gesteld. Deze vragen zijn: 

 • Hoeveel bomen zijn in dit gebied gekapt in de periode januari 2020 t/m september 2021? 
 • Hoeveel kapvergunningen zijn hiervoor in deze periode afgegeven? 
 • Hoeveel bomen zijn in deze periode nieuw geplant? 
 • Waar en wanneer heeft deze aanplant plaatsgevonden? 

Binnen twee weken kreeg de BVJ een antwoord op deze vragen. Hieruit blijkt het volgende: 

 • In 2020 is een aanvraag voor een kapvergunning ingediend. Deze aanvraag is buiten behandeling gelaten. 
 • In 2021 zijn drie vergunningen aangevraagd en verleend. 
 • Bij elkaar opgeteld is voor het kappen van 36 bomen en 6657 vierkante meter bosplantsoen een vergunning verleend. Op dit moment ligt er een aanvraag voor het kappen van 1061 vierkante meter bosplantsoen en loopt er nog een aanvraag voor het kappen van 138 vierkante meter bosplantsoen. 
 • Voor het bosplantsoen is een kapvergunning verleend omdat hier onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden met het oog op behoud en een duurzame toekomst voor het bosplantsoen en de bomen, die daar staan. Er zijn ook zieke bomen verwijderd. 
 • Gekapte of nog te kappen bomen ten behoeve van woningbouwontwikkeling worden of zijn al gecompenseerd in het gebied. In sommige gevallen zijn de bomen al jaren terug geplant in de wetenschap dat er nog bomenkap moest plaatsvinden. Er ligt dus niet een een-op- een relatie in dit jaar een boom weg en gelijk een boom erbij. 
 • In het door Van Wijnen nog te bebouwen veld 3 wordt een deel van het bosplantsoen verwijderd. 
 • Ook is besloten tot een aanpassing in het stedenbouwkundige plan, waardoor een ander deel van het bosplantsoen behouden blijft. Hier worden minder woningen gebouwd en dit komt ten goede aan de natuur. Ook worden maatregelen genomen als aanleg van een vleermuisbunker. 

 Ook in de toekomst zal de BVJ blijvende aandacht besteden aan het behoud van een groene omgeving, waar het voor inwoners fijn wandelen en fietsen is. De aanwezige flora en fauna is het meer dan waard om behouden te blijven! 

 

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op