Contact met de BVJ

Voor algemene vragen mail naar info@debvj.nl. Wil je lid worden? Mail dan naar penningmeester@debvj.nl.

Categorieën

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
Word lid

Sociale media

BVJ stuurt gemeente brief over gemeentehuis

Van meerdere kanten en diverse BVJ-leden bereiken ons geluiden waarin zorgen worden geuit over de ontwikkelingen rondom het gemeentehuis. Dit is voor het BVJ-bestuur aanleiding om de volgende brief te sturen naar het College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad.

Julianadorp, 26 maart 2021

Geachte dames en heren,

Met belangstelling volgen wij als Bewonersbelangenvereniging Julianadorp (BVJ) de ontwikkelingen m.b.t. realisatie van een gemeentehuis. Het is ons bekend dat u in meerderheid van plan bent om na de schouwburg en de bioscoop ook deze gemeenschapsvoorziening op Willemsoord te vestigen.

Wij begrijpen dat door een meerderheid deze keuze is gemaakt op basis van de noodzaak te komen tot een “verdienmodel“ voor Willemsoord.

Enkele cijfers: Julianadorp telt thans 14.600 inwoners op een totaal inwonersaantal in de gemeente Den Helder van 56.000 inwoners. Kortom: het totale aantal inwoners van Julianadorp bedraagt ruim 25 % van alle inwoners van de gemeente Den Helder. In Julianadorp zijn ongeveer 3000 inwoners 65 jaar of ouder.

Realisatie van een gemeentehuis op Willemsoord heeft grote nadelige gevolgen voor onze dorpsbewoners, in het bijzonder voor minder mobiele en/of digitaal minder bedreven inwoners. Elke noodzakelijke handeling in het gemeentehuis op Willemsoord brengt extra-lasten voor de dorpsbewoners met zich mee, denk aan tijd, uitstoot, kosten enz. De vanuit Julianadorp af te leggen afstand om het nieuwe gemeentehuis te bereiken bedraagt heen en terug 16-24 kilometer.

Ook het openbaar vervoer naar het gemeentehuis is voor onze dorpsbewoners geen goede optie gezien de teruglopende frequentie van het aantal busritten, de oplopende kosten per rit en de bereikbaarheid.

Omdat wij veronderstellen dat u onze zorgen over de slechte bereikbaarheid voor onze dorpsbewoners van de voorzieningen op Willemsoord deelt, pleiten wij voor een beter bereikbare locatie.

Mocht u hiertoe niet bereid zijn dan verzoeken wij u in elk geval zo spoedig mogelijk in Julianadorp een dorpsservicepunt /gemeentelijk loket te realiseren. Hier kan dan een aantal zaken direct worden afgehandeld: meldingen Burgerlijke Stand, aanvragen paspoorten en rijbewijzen, verklaringen omtrent gedrag (VOG), enz. Voor dit dorpsservicepunt/gemeentelijk loket zijn diverse accommodaties in Julianadorp beschikbaar.

Wellicht zijn op deze manier de geschetste nadelen voor de inwoners van Julianadorp van vestiging van het gemeentehuis op Willemsoord enigszins op te vangen.

Wij hopen dat bij de verdere besluitvorming meer rekening gehouden wordt met de gevolgen hiervan voor de inwoners van Julianadorp.

Mogen wij ook op uw medewerking rekenen?

Wordt vervolgd……


Delen op: