Contact met de BVJ

Voor algemene vragen mail naar info@debvj.nl. Wil je lid worden? Mail dan naar penningmeester@debvj.nl.

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
Word lid

Noorderhaaks Breewijd

In nieuwe verkeerssituatie Julianadorp wordt Langevliet ontzien, maar rijden er 2600 auto’s per dag meer over de Breewijd

In nieuwe verkeerssituatie Julianadorp wordt Langevliet ontzien, maar rijden er 2600 auto’s per dag meer over de Breewijd
Op de Langevliet zijn drempels aangebracht om de snelheid van auto’s terug te brengen.
© Archieffoto
JULIANADORP

Op de Breewijd reden dit voorjaar per doordeweekse dag gemiddeld 2600 auto’s meer dan bij de laatste verkeersmeting in 2015. Dat is een van de uitkomsten van het in opdracht van de gemeente Den Helder verrichte onderzoek naar de verkeersintensiteit in Julianadorp

Vanwege de aanleg van de Noorderhaaks, die de Langevliet moet ontlasten, is er tussen 22 februari en 3 maart van dit jaar een meting gehouden naar de nieuwe verkeerssituatie -en intensiteit in Julianadorp. Met meetpunten op (verschillende plekken van) de Langevliet, Van Foreestweg, Noorderhaaks, Schoolweg, Breewijd, Zuiderhaaks en Verlengde Zuiderhaaks.

De meting wijst uit dat de, inmiddels als dertigkilometerweg ingerichte, Langevliet daadwerkelijk meer verkeersluw is geworden. Zo reden er begin dit jaar 6786 motorvoertuigen op het stuk tussen de Mr. J. Henderixstraat en de Parkstraat. Dat zijn ruim vierduizend voertuigen minder dan in 2015. Dezelfde krimp is te zien op Van Foreestweg, waar eveneens verkeersremmers zijn aangebracht. Daar is, tussen Breewijd en Langevliet, het aantal verkeersbewegingen ten opzichte van 2015 gehalveerd.

Het leeuwendeel verkiest de door de gemeente en de Helderse afdeling van Veilig Verkeer Nederland gewenste route via de Breewijd. Dat zijn gemiddeld 2600 voertuigen per dag. Waar derhalve op het stuk tussen de Van Foreestweg en de afslag Vogelzand op een doordeweekse dag gemiddeld ruim 2500 auto’s en motoren meer rijden. Op het traject tussen Zuiderhaaks en Vogelzand lag dat aantal zelfs op ruim 2700 meer dan in 2015.

Op de Zuiderhaaks is tussen Breewijd en Kruiszwin sprake van een lichte groei van de dagelijkse verkeersintensiteit. Iets verderop op dezelfde weg, tussen Kruiszwin en Doorzwin, is het aantal verkeersbewegingen zelfs met 1300 gedaald.

Actiemodus

De gemeente Den Helder toont zich, bij monde van woordvoerster Nies Schellinger, tevreden met de uitkomsten van de verkeersmeting. „Het was onze opzet om de Langevliet en Van Foreestweg te ontlasten. Als uit de cijfers blijkt dat dat in de praktijk gebeurt, dan stemt ons dat tevreden. Stel dat de uitkomst compleet tegenovergesteld was geweest, dan waren we ook niet meteen in de actiemodus geschoten, hoor, met nieuwe verkeersremmende maatregelen of iets dergelijks. Een veranderende verkeerssituatie heeft tijd nodig om in de hoofden van de mensen te ’landen’.”

Andre Holman, voorzitter van de Belangenvereniging Julianadorp (BVJ), noemt het onderzoek ’een stap in de goede richting, maar niet volmaakt’. „Waarom is deze meting in februari verricht, in de rustigste tijd en niet in de zomer? Er komen hier steeds meer toeristen. Voor de Langevliet is het doel bereikt. Dat is mooi. Gevoelsmatig is dat effect er op de Van Foreestweg nog niet. Iedere toerist die nu vanaf de kust komt op de Van Foreestweg, zal op de eerste rotonde rechtdoor rijden. Daarom pleiten we voor borden bij die rotonde, die erop wijzen dat de route naar De Riepel linksaf is. Via de Noorderhaaks en dan een klein stukje Langevliet. Dat bord staat er nu niet.”

Schellinger over de periode van de meting: „Dat doen we juist niet in een vakantieperiode. Dan is het juist rustiger op de weg omdat ook onze eigen inwoners op vakantie zijn. Behalve dan op de Zanddijk en de Van Foreestweg, daar is het drukker.”

Enquête

De BVJ overweegt sterk om onder bewoners een enquête te houden over de verkeerssituatie. Holman: „We willen wel eens weten hoe men het echt beleeft. Natuurlijk spreken we regelmatig dorpsgenoten, maar niet iedereen. En iedereen staat er anders in. We hebben inmiddels een aantal brieven ontvangen van bewoners aan de Breewijd, die zich beklagen over de toegenomen drukte.”

Delen op: