Plan voor Loopuytpark terug naar tekentafel

25 november 2019

Vooral het verdwijnen van een groot aantal parkeerplaatsen in alle drie de ontwerpen, stuit de ondernemers aan het Loopuytpark tegen de borst. Van het huidige aantal (zo’n zestig) zouden in de nieuwe plannen maximaal 27 en minimaal 17 overblijven. De winkeliers willen in een nieuw Loopuytpark vasthouden aan zeker veertig plekken en dan nog zou het verdwijnende aantal in de directe nabijheid gecompenseerd moeten worden.

Vijf jaar geleden werd al gesproken over de herinrichting van het dorpsplein. De Belangenvereniging Julianadorp is daar bijna twee jaar geleden actief mee aan de slag gegaan en heeft via bijeenkomsten met gebruikers en omwonenden een beeld gekregen waaraan het nieuwe hart van het oude dorp moet voldoen.

Ontwerpbureau West8, dat ook nauw betrokken is bij de herinrichting van het stadshart in Den Helder, is vervolgens aan het schetsen gegaan. Als uitgangspunt voor de ontwerpen heeft West8 gekozen voor het terugbrengen van de brink (dorpsplein) die het Loopuytpark ooit was.

Akkoord

Dat er nog steeds geen overeenstemming is over de herinrichting wil niet zeggen dat die er niet komt, melden beide partijen. Zowel de belangenvereniging als de winkeliersvereniging zien het belang van een modernisering in.

,,We komen absoluut tot een akkoord. We realiseren ons dat de gemeente nu geld heeft vrijgemaakt voor het Loopuytpark’’, meldt Pieter Bruin van Bikestore Julianadorp namens de winkeliers.

Ook André Holman van de belangenvereniging blijft optimistisch. ,,Er is nu wat gesteggel dat vertraging oplevert maar ergens komen we er uit. Daarover ben ik positief. We willen allemaal dat het Loopuytpark opnieuw wordt ingericht maar dan wel op zo’n manier dat het door iedereen gedragen wordt.’’

De gemeente buigt zich momenteel over een aangepast ontwerp.

De gemeenteraad van Den Helder heeft onlangs besloten ruim 7,5 miljoen euro uit te trekken voor de ontwikkeling van Julianadorp.

bron Helderse Courant

Delen op
Vorige

Volgende