Financiële toezegging ontwerpfase Loopuytpark

23 mei 2018

De presentatie over het project Loopuytpark is goed verlopen. De presentatie werd gehouden voor de commissie stadsontwikkeling en beheer. De gehele commissie is positief over het proces en ziet de mogelijkheden voor uitvoering. Uiteraard moet de gemeenteraad keuzes maken. Deze keuzes worden verwacht in september wanneer de structuurvisie J.dorp is gemaakt.  Op voorhand kan de werkgroep het project voortzetten door de toezegging van de wethouder Odd- Wagner. Deze toezegging houdt in dat de werkgroep de ontwerpfase in kan vullen. Deze fase wordt financieel ondersteund door de gemeente.

Goed nieuws voor de Dorpers

Op dinsdag 22 mei staat de presentatie Loopuytpark gepland. Presentatie wordt gegeven aan de commissie stadsontwikkeling en beheer van de gemeente.

voor details

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Stadsontwikkeling-en-Beheer/2018/22-mei/19:30

Op 08 maart zijn alle wensen geïnventariseerd en samengevoegd tot een document. Op donderdag 15 maart zijn deze gepresenteerd aan de klankbordgroep. Nadien is er nog gediscuteerd over het parkeerbeleid en hoe in de toekomst hiermee om te gaan. Het vervolgtraject is dat de gegevens wordt gedeeld met de gemeente en ontwerpers. Uiteindelijk moet dit resulteren in drie ontwerpen.

Donderdag 22 februari  1930 uur is de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. De leden van deze groep hebben zich opgeven om mee te denken over de invulling van het Loopuytpark. Inmiddels  hebben alle leden een uitnodiging ontvangen.

De eerste stap op weg naar een nieuw Loopuytpark is donderdagavond gezet met de oprichting van een werkgroep. Verschillende Dorpers gaan de komende tijd nadenken over de toekomst van het park.

Nog voor de zomer moet er een duidelijk, door bewoners en ondernemers gesteund plan liggen.

Tijdens de eerste bijeenkomst donderdagavond in de Ontmoetingskerk werd vooral gesproken over het te doorlopen tijdspad. Ook werd nadrukkelijk gesteld dat de op te richten werkgroep zich bij het maken van plannen nergens door moet laten weerhouden: dromen mag. De werkgroep komt twee keer bij elkaar; eind februari moet er al iets concreets liggen. Medio maart moeten ideeën richting een ontwerpbureau dat drie ontwerpen zal maken. Daarvan wordt één gekozen. Nog voor de zomer gaat het plan het politieke proces in.

Over concrete ideeën werd tijdens de eerste bijeenkomst nog niet echt gesproken. Wel wezen diverse aanwezigen op het belang van het park voor het toerisme en dat in navolging van de Helderse binnenstad ook hier de gevels van winkelpanden mogelijk opgeknapt kunnen worden.

ENQUETE Loopuytpark

Om een beeld te krijgen van onder andere de wensen die leven met betrekking tot het Loopuytpark wordt er nog deze maand een enquête verspreid onder de ongeveer driehonderd leden van de Belangenvereniging Julianadorp (BVJ). Niet-leden kunnen de enquête via de website van de belangenvereniging bereiken.

Het initiatief voor een nieuw Loopuytpark komt van de BVJ en is een vorm van overheidsparticipatie, zei wijkmanager Joyce Prins donderdagavond. ,,Normaal bedenkt de gemeente een plan en mag de burger er zijn zegje over doen, een vorm van burgerparticipatie. Nu is het andersom. Wat hier in Julianadorp gebeurt, is nieuw. Af van de gebaande paden. Spannend dus voor alle betrokken partijen.’’

Plannen voor een nieuw Loopuytpark passen overigens ook prima binnen de nieuwe omgevingsvisie van Julianadorp waaraan de gemeente samen met bewoners werkt.

bron: Helderse Courant

Delen op
Vorige

Volgende