Beleid tijdelijke huisvesting werknemers

15 oktober 2019

Beleid huisvesting tijdelijke werknemers Den Helder 2019 (1)

Bijgevoegd een pdf file aangaande de voorgesteld beleidsregels voor tijdelijke huisvesting werknemers.

En nog bijgevoegd de link naar de commissie stadsontwikkeling en beheer waarin dit voorgestelde stuk is besproken.

https://gemeenteraad.denhelder.nl/vergaderingen/Raadscommissie-Stadsontwikkeling-en-Beheer/2019/14-oktober/19:30

Delen op
Vorige

Volgende