Contact met de BVJ

Voor algemene vragen mail naar info@debvj.nl. Wil je lid worden? Mail dan naar penningmeester@debvj.nl.

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
Word lid

Melden onveilige situaties

Melden van onveilige verkeerssituaties

Gemeente Den Helder

A  Via internet door middel van een in te vullen klachtenformulier. (Zie de onderstaande verwijzing)

https://secure.denhelder.nl/simeform.php?form=0043309b59a72c2e5a3e754329e5a602def910c89d1bc8d

Telefonisch door de klachtenlijn 140223 te bellen.

Wij adviseren om de onveilige situatie ook te melden bij het meldpunt Veilig Verkeer:

Website: www.meldpuntveiligverkeer.nl

Door het volgen van de volgende procedure:

1e   Inloggen en profiel aanmaken

2e   Ga naar > nieuwe meldingen> en plaats een nieuwe melding

3e   Zoek de gevaarlijke plaats op de kaart en markeer dat

4e   Toelichting maken aan de hand van de vragenlijst

5e    Versturen

6e    Status volgen via de website

 

Buiten de gemeentegrenzen in Noord-Holland

Servicepunt Wegen en Vaarwegen 0800 – 0200 600 (gratis)

Bij dit servicepunt kunt u terecht met al uw vragen en klachten over onderhoud aan en beheer van de provinciale wegen, vaarwegen en muskusrattenbestrijding zoals bijvoorbeeld:

  • wegwerkzaamheden, omleidingsroutes, gevaarlijke verkeersituaties, snelheden, verkeersborden
  • gladheidsbestrijding
  • verontreiniging / afval in het water
  • brugbedieningstijden, vaarroutes, afmetingen, stremmingen
  • calamiteiten op en langs (vaar)wegen
  • storingen of klachten over verkeerslichten en openbare verlichting
  • groenonderhoud van bermen en groenstroken langs provinciale (vaar)wegen

U kunt uw vraag of klacht ook doorgeven per email of door het invullen van het digitale formulier. Het servicepunt zorgt voor spoedige beantwoording van uw vragen, klachten of meldingen.

 

Aanmelden wegwerkzaamheden en evenementen
Voor het aanmelden van wegwerkzaamheden en evenementen op provinciale wegen gebruikt u het aanmeldformulier wegwerkzaamheden en evenementen of het aanmeldformulier vaarwegen. Aanmeldingen dienen minimaal 3 weken van te voren in bezit van de provincie te zijn.

Na ontvangst van het aanmeldformulier worden de ingevulde gegevens afgestemd op andere werkzaamheden en evenementen. Informatie hierover is beschikbaar op www.nhbereikbaar.nl, de site over wegwerkzaamheden en evenementen in Noord-Holland met een overzicht van wegafsluitingen en omleidingen.

 

Servicepunt
Het servicepunt Wegen en Vaarwegen is ingericht bij de directie Beheer en Uitvoering, met als taak het beheer van provinciale wegen en vaarwegen in Noord-Holland. Deze directie is daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid van haar (vaar-) weggebruikers en de doorstroming van het verkeer.

Naast de aanleg van nieuwe trajecten wordt ook gezorgd voor reconstructie en onderhoud van (vaar-)wegen, fietspaden, bermen, bebording enzovoort.

Servicepunt Wegen en Vaarwegen
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Tel. 0800 – 0200 600 (gratis)
Fax (023) 514 51 50
email: infobu@noord-holland.nl

 

Wat voor wegen zijn er eigenlijk in Nederland en wie is de wegbeheerder?

De verschillende wegen in Nederland zijn rijkswegen, provinciale wegen, lokale wegen en waterschapswegen. De wegbeheerders in Nederland zijn Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten.

 

Wegbeheerders en wegen

Rijkswaterstaat (RWS) is de wegbeheerder voor de rijkswegen, de provincies voor de provinciale wegen, de gemeentes voor de lokale wegen en de waterschappen voor de waterschapswegen. Een wegbeheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhoud van de wegen.

Op de kaart wegbeheer op de website van RWS zijn alle wegen van Nederland opgenomen. U kunt hier zien wie welke weg beheert. Ook vindt u er informatie over de maximaal toegestane snelheid, hectometrering en contactinformatie van de wegbeheerder.

 

A-wegen (rijkswegen en provinciale wegen)

A-wegen (autosnelwegen) zijn rijkswegen of provinciale wegen. De rijkswegen zijn in beheer van RWS. De provinciale wegen zijn in beheer van de provincie. Er is geen systematiek voor de wegnummers. Op de website van RWS staat een overzicht van alle rijkswegen. Als het wegnummer niet voorkomt in dit overzicht, is de weg in beheer bij de provincie.

 

N-wegen (provinciale wegen en rijkswegen)

N-wegen (autowegen) zijn provinciale wegen of rijkswegen. De provinciale wegen zijn in beheer van de provincie. De volgende N-wegen zijn rijkswegen en in beheer van RWS: N3, N7, N9, N11, N14, N18, N31, N32, N33, N35, N36, N37, N44, N48, N50, N57, N58, N59, N61, N65, N69, N99, N200, N259, N271, N273.

E-wegen (Europese autosnelwegen)

E-wegen (Europese autosnelwegen) zijn rijkswegen met een Europese aansluiting op buitenlandse doorgaande wegen. De in Nederland gelegen E-wegen zijn in beheer van RWS.

Begin en einde auto(snel)weg

Het begin van een autosnelweg wordt aangeduid met het verkeersbord G1. Het einde van een autosnelweg wordt aangeduid met het verkeersbord G2. Het begin van een autoweg wordt aangeduid door het verkeersbord G3. Het einde van een autoweg wordt aangeduid door het verkeersbord G4. Tankstations, parkeerplaatsen en bushalteplaatsen die langs de autosnelwegen en autowegen liggen, horen niet bij deze wegen.

Delen op: