Speerpunten & Actieplan 2020

Plan & Control cyclus en afgeleide activiteiten

De BVJ stelt jaarlijks een jaarplan op waarbij aandacht wordt gegeven aan meerdere speerpunten. Deze speerpunten en ook de uitvoering van het jaarplan worden jaarlijks geëvalueerd. De begroting voor financiering wordt afgeleid van het jaarplan.

ACTIEPROGRAMMA BVJ 2020

 • stimuleren van een groter en breder aanbod van activiteiten aan Dorper jongeren in de leeftijd 10 t/m 14 jaar door De Wering en/of andere organisaties.
 • ondersteunen van initiatieven om de “ bloemkoolwijken “ aan te pakken. De BVJ ziet hierin als taak om bewoners ondersteuning te bieden bij achterbanvorming en probleeminventarisatie. Deelname aan het project , Panoramalokaal 2020.
 • Initiatief houden bij het verbeteren van het Loopuytpark
 • ondersteunen en/of faciliteren van bewonersinitiatieven algemeen
 • het onderhouden van goede contacten met de wijkmanager en wijkconciërge
 • volgen en zo nodig beïnvloeden van plannen m.b.t Julianadorp : woningbouw ,
  verkeersmaatregelen, groenonderhoud, winkelbestand, inrichting Duinzoomgebied, enz.
 • stimuleren aanpak verkeersonveilige plekken in Julianadorp.
 • deelname aan Wijkplatform Julianadorp en samenwerking met andere Dorper organisaties
 • ledenwerving en het deelnemen aan publieke gelegenheden.